Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 373

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 373

Strona 1 z 17
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/373

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 (2007/290/WE)

L 126/374

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Razem 32 708 250 32 708 250 27 967 000 27 967 000 29 309 385,— 29 309 385,—

2 20

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Razem 1 588 750 1 588 750 1 764 000 1 764 000 1 046 258,— 1 046 258,—

4 40

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 4 — Razem 450 000 450 000 600 000 600 000 524 095,— 524 095,—

5 50

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. 10 545 392 10 545 392 3 496 684,— 3 496 684,—

RAZEM

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/375

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja 100 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 101 1010 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 102 1020 1021 1022 1023 1024 1025 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0 Opłaty z agencji i organów Europejska Agencja Środowiska Europejska Fundacja Szkolenia Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Europejska Agencja ds. Leków Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego Znaki towarowe i wzory OHIM Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin Europol Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Artykuł 1 0 0 — Razem Cedefop Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Europejska Agencja Odbudowy Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Eurojust Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei Artykuł 1 0 1 — Razem Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii Europejskie Kolegium Policyjne Artykuł 1 0 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

300 000 375 750 500 000 3 302 000 705 000 1 800 000 19 865 000 150 000 1 700 000 450 000 29 147 750 150 000 415 000 p.m. p.m. 760 000 20 000 167 000 765 000 83 500 2 360 500 70 000 p.m. p.m. 1 130 000 p.m. p.m. 1 200 000 32 708 250

738 000 369 000 700 000 1 066 000 855 000 2 134 000 18 176 000 150 000 1 300 000 250 000 25 738 000 82 000 560 000 p.m. p.m. 486 000 30 000 164 000 500 000 30 000 1 852 000 82 000 65 000 70 000 160 000 p.m. p.m. 377 000 27 967 000

355 853,— 396 250,— 519 471,— 923 883,— 2 804 649,— 1 650 132,— 19 971 211,— 88 814,— 1 122 908,— 499 507,— 28 332 678,— 24 496,— 308 342,— 19 159,— 3 353,— 359 990,— 5 071,— 71 706,— 174 769,— 3 059,— 969 945,— 6 762,— 0,— 0,— 0,—

6 762,— 29 309 385,—

Tytuł 1 — Razem

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

L 126/376

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

100

Opłaty z agencji i organów Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r.ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Dz.U. L 314 z 7.12.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1645/2004 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 13), w szczególności jego art. 10 ust. 2 lit. b).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 373 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.