Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 39

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 39

Strona 1 z 10
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/39

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007 (2007/282/WE)

L 126/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 19 900 000 19 900 000 19 540 000 19 540 000 19 060 000,— 19 060 000,—

5 50 52 54 59

INNE DOCHODY WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. 0 0 p.m. p.m. p.m. 0 0 0,— 0,— 0,— 17 261,13 17 261,13

6 60

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Razem 280 000 280 000 220 000 220 000 145 977,80 145 977,80

RAZEM

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/41

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100 101

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare) ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

19 600 000 300 000 19 900 000

19 000 000 540 000 19 540 000

19 060 000,—

19 060 000,—

Tytuł 1 — Razem

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

L 126/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1). Zgodnie z art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia subwencje na rzecz Fundacji są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przedstawione dochody reprezentują przekazane subwencje (artykuł 04 04 03 Szacunkowej oceny dochodów i wydatków w dziale III „Komisja” budżetu ogólnego). 101 Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

300 000

540 000

Uwagi Dochody te przeznaczone na poszczególne cele odzwierciedlają wkład DG ds. Rozszerzenia w ramach programu Phare w celu wzmocnienia udziału Turcji i Chorwacji w działaniach Fundacji.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/43

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 5 INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja

50 52 54 59

— — — —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 0

500

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

0 0

0 0

0,— 0,—

ROZDZIAŁ 5 2

520

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

0 0

0 0

0,— 0,—

ROZDZIAŁ 5 4

540

Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.