Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421

Strona 1 z 22
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/421

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007 (2007/291/WE)

L 126/422

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 8 976 000 8 976 000 9 393 908 9 393 908 8 279 000,— 8 279 000,—

5 52

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/423

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Subwencje Wspólnoty Europejskiej Subwencje Wspólnoty Europejskiej Artykuł 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 8 976 000 8 976 000 8 976 000 9 393 908 9 393 908 9 393 908 8 279 000,— 8 279 000,— 8 279 000,—

Tytuł 2 — Razem

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

L 126/424

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200 2000

Subwencje Wspólnoty Europejskiej Subwencje Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Uwagi Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu Phare.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/425

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 2

520 5200

Dochody z odsetek bankowych Dochody z odsetek bankowych Artykuł 5 2 0 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

522 5220

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum Dochody ze sprzedaży publikacji Artykuł 5 2 2 — Razem ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

L 126/426

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

520 5200

Dochody z odsetek bankowych Dochody z odsetek bankowych

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

522 5220

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta obejmuje przychody ze sprzedaży wszelkich form publikacji Centrum i praw autorskich.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/427

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

900 9000

Dochody różne Dochody różne Artykuł 9 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 421 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.