Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 475

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 475

Strona 1 z 24
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/475

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007 (2007/292/WE)

L 126/476

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 11 Rok budżetowy 2007 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 97 799 911,21

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH Tytuł 3 — Razem 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,—

4

RÓŻNE Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

6

ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU ZE ŚRODKÓW UE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004) Tytuł 6 — Razem 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 31 950 176,— 57 272 874,— 644 209,69 216 694 491,64 4 274 810,39

60 61 62

RAZEM

24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/477 EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2006 Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2005 Zobowiązanie Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1 1 0 0A 1101 1 1 0 1A 1102 1 1 0 2A 1103 1 1 0 3A 1104

2005–2006 Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 03) Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22 05 03) Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02) Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02) Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02) Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02) Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 01) Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22 05 01) Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02) Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02) Artykuł 1 1 0 — Razem 8 760 000,— 1 350 000,— 10 000 000,— 3 850 000,— 3 850 000,— 55 000 000,— 10 000 000,— 5 000 000,— 46 500 000,— 10 500 000,—

258 110 894,54 5 500 000,— 76 200 000,— 12 000 000,— 153 600 000,— 1 500 000,— 20 672 710,— 4 500 000,— 36 100 000,—

97 799 911,21

108 000 000,— 148 000 000,— 1 350 000,— 12 000 000,— 8 760 000,— 38 000 000,— 1 500 000,— 19 500 000,— 2 700 000,— 30 000 000,—

500 000,— 0,—

500 000,— 7 000 000,—

1 1 0 4A

23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21

1 1 0A

Program sąsiedztwa ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21

Tytuł 1 — Razem

23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21

L 126/478

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

110

2005–2006

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność 258 110 894,54

Zobowiązanie

Płatność 97 799 911,21

1100

Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 03)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie 3 850 000,—

Płatność 3 850 000,—

Zobowiązanie 5 000 000,—

Płatność

Zobowiązanie 5 500 000,—

Płatność

1 1 0 0A

Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22 05 03)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność 55 000 000,—

Zobowiązanie 46 500 000,—

Płatność

Zobowiązanie 76 200 000,—

Płatność

1101

Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie 10 000 000,—

Płatność 10 000 000,—

Zobowiązanie 10 500 000,—

Płatność

Zobowiązanie 12 000 000,—

Płatność

1 1 0 1A

Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność 108 000 000,—

Zobowiązanie 148 000 000,—

Płatność

Zobowiązanie 153 600 000,—

Płatność

1102

Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie 1 350 000,—

Płatność 1 350 000,—

Zobowiązanie 1 500 000,—

Płatność

Zobowiązanie 1 500 000,—

Płatność

1 1 0 2A

Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność 12 000 000,—

Zobowiązanie 19 500 000,—

Płatność

Zobowiązanie 20 672 710,—

Płatność

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 475 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.