Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 533

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 533

Strona 1 z 31
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/533

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 (2007/293/WE)

L 126/534

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 52 207 306 52 207 306 40 043 288 40 043 288 31 536 790,— 31 536 790,—

2 20

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

3 30

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG Tytuł 3 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

4 40

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/535

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000 1001 1002

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej Rozszerzenie Wynik Artykuł 1 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 47 532 000 544 306 4 131 000 52 207 306 52 207 306 40 043 288 40 043 288 31 536 790,— 31 536 790,— 39 700 000 343 288 31 321 175,— 215 615,—

Tytuł 1 — Razem

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

L 126/536

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100 1000

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). Zgodnie z art. 43 tego rozporządzenia do budżetu ogólnego Unii Europejskiej wprowadza się składkę na rzecz Urzędu. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (artykuł 17 04 08 zestawienia wydatków w części III „Komisja” budżetu ogólnego). 1001 Rozszerzenie

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

544 306

343 288

215 615,—

1002

Wynik

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

4 131 000

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/537

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 2 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Udział państw trzecich w działaniach EFSA Udział państw trzecich w działaniach EFSA Artykuł 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

L 126/538

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 533 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.