Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 599

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 599

Strona 1 z 16
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/599

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007 (2007/294/WE)

L 126/600

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem 46 117 560 46 117 560 44 738 440 44 738 440 35 360 000,— 35 360 000,—

RAZEM

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/601

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 202

Subwencja z Komisji Subwencja z Phare — DG ds. Rozszerzenia ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

45 986 000 131 560 46 117 560

44 630 000 108 440 44 738 440

35 300 000,— 60 000,— 35 360 000,—

Tytuł 2 — Razem RAZEM

46 117 560 46 117 560

44 738 440 44 738 440

35 360 000,— 35 360 000,—

L 126/602

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

200

Subwencja z Komisji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1891–2006 (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, str. 1). 202 Subwencja z Phare — DG ds. Rozszerzenia

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

131 560

108 440

60 000,—

Uwagi Program dla wielu beneficjentów Phare na rzecz uczestnictwa Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Turcji w posiedzeniach organizowanych przez EMSA.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/603

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 Środki 2007 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2006 Wynik 2005

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ŚRODKI SOCJALNE PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Razem 12 529 133 808 817 179 737 450 356 375 000 35 945 14 378 988 12 529 133 808 817 179 737 450 356 375 000 35 945 14 378 988 30 000 13 400 000 30 000 13 400 000 23 110,— 6 177 128,— 17 575,— 6 062 653,— 11 900 000 900 000 220 000 350 000 11 900 000 900 000 220 000 350 000 5 731 719,— 343 133,— 59 719,— 19 447,— 5 647 293,— 329 488,— 48 972,— 19 325,—

13 14 16 17

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

I

INNE

20

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ZAKUPY INFORMATYCZNE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA Tytuł 2 — Razem

1 340 995 389 020 89 879 112 530 179 761 134 821 2 247 006

1 340 995 389 020 89 879 112 530 179 761 134 821 2 247 006

1 600 000 600 000 160 000 260 000 140 000 145 000 2 905 000

1 600 000 600 000 160 000 260 000 140 000 145 000 2 905 000

1 298 965,— 353 359,— 7 088,— 87 308,— 90 604,— 101 794,— 1 939 118,—

1 265 334,— 171 516,— 4 659,— 59 763,— 73 384,— 22 895,— 1 597 551,—

21 22 23 24 25

3 31 32 33

WYDATKI OPERACYJNE OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJE POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE BADANIA WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM Tytuł 3 — Razem 900 000 250 000 1 231 560 200 000 860 000 850 000 200 000 25 000 000 29 491 560 900 000 250 000 1 231 560 200 000 860 000 850 000 200 000 25 000 000 29 491 560 1 350 000 250 000 1 103 440 130 000 900 000 700 000 200 000 23 800 000 28 433 440 1 350 000 250 000 1 103 440 130 000 900 000 700 000 200 000 805 761,— 81 165,— 207 690,— 12 780,— 898 942,— 251 526,— 180 309,— 805 761,— 81 165,— 207 690,— 12 780,— 599 184,— 235 873,— 79 589,— 5 493 157,— 7 515 199,—

34 35 36

37 38

23 800 000 18 921 993,— 28 433 440 21 360 166,—

RAZEM

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440 29 476 412,— 15 175 403,—

L 126/604

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 599 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.