Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 10

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 10

Strona 10 z 16

L 126/670

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ciąg dalszy)

2 1 0 (ciąg dalszy)

2101

Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

300 000

340 000

0,—

Uwagi Środki te są przeznaczone na opracowanie i techniczne wdrożenie systemu przechowywania danych i bezpieczeństwa informatycznego. 2102 Rozbudowa oprogramowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

763 000

200 000

25 000,—

Uwagi Środki te są przeznaczone na potrzeby dotyczące konsultacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i rozwoju odnośnie do oprogramowania administracyjnego. 2103 Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

164 000

100 000

120 788,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu informacyjno-komunikacyjnego. 2104 Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

117 000

90 000

13 080,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie informacji i komunikacji. 2105 Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

500 000

0

3 000,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia centrum danych. Środki obejmują inwestycję w wysokości ok. 500 000 EUR dotyczącą wideokonferencji w celu ograniczenia w dłuższej perspektywie kosztów wyjazdów służbowych.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/671

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

220 2200

Wyposażenie i instalacje techniczne Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

30 000

50 000

5 971,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli i instalacji w ramach potrzeb Agencji. 2202 Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

0

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia. 2203 Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

25 000

0

1 452,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy wyposażenia i instalacji technicznych. 2204 Materiały biurowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

0

0

45 267,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych wydatków na materiały biurowe. 221 2210 Zakup mebli Zakup mebli

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

100 000

15 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli. 2211 Utrzymanie i naprawy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

25 000

5 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy mebli.

L 126/672

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

225 2250

Wydatki na dokumentację i bibliotekę Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

5 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznych materiałów bibliotecznych i książek. 2251 Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

10 000

5 078,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i utrzymania książek i czasopism. 2252 Prenumerata dzienników i czasopism

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.