Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 11

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 11

Strona 11 z 16

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

25 000

22 000

12 583,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji. 2253 Abonamenty agencji informacyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

0

0

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

230 2300

Materiały papiernicze i biurowe Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

280 000

200 000

93 768,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów papierniczych i biurowych.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/673

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

232 2320

Opłaty finansowe Koszty bankowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

44 000

18 000

9 000,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych. 2321 Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

0

0

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut. 2329 Inne opłaty finansowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

44 000

40 000

2 000,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych. 233 2330 Wydatki prawne Wydatki prawne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

150 000

350 000

16 645,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych. 2331 Odszkodowania i odsetki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2332

Komisja Odwoławcza

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

100 000

100 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Komisji Odwoławczej.

L 126/674

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

235 2350

Inne wydatki operacyjne Ubezpieczenia różne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji. 2351 Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

110 000

100 000

44 545,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech posiedzeń Zarządu i innych posiedzeń wewnętrznych. 2352 Przeprowadzki departamentów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

25 000

13 441,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek departamentów. 2353 Wydatki archiwum

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

100 000

p.m.

p.m.

2354

Koszty reprezentacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

28 000

20 000

7 313,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacji w gestii dyrektora wykonawczego i dyrektorów operacyjnych.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/675

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

240 2400

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

300 000

150 000

116 000,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń. W zwiększonych środkach ujęto koszty wysłania upomnień w sprawie niezapłaconych faktur (z naliczeniem odsetek). 241 2410 Telekomunikacja Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

336 000

250 000

102 827,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i kosztów komunikacji. 2411 Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.