Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 12

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 12

Strona 12 z 16

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

150 000

10 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych.

L 126/676

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja

30 31 32 33

— — — —

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI STWORZENIE BAZY DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJE

Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

300 3000 3001

Wydawanie certyfikatów Wydawanie certyfikatów Badania w zakresie jakości i standaryzacji Artykuł 3 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 9 220 000 p.m. 9 220 000 9 220 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000 8 000 000,— 371 819,— 8 371 819,— 8 371 819,—

ROZDZIAŁ 3 1

310 3100 3101 3102

Działania w zakresie standaryzacji Inspekcja standaryzacyjna Badania w zakresie standaryzacji Biblioteka techniczna Artykuł 3 1 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 500 000 130 000 50 000 680 000 680 000 351 000 30 000 30 000 411 000 411 000 0,— 0,— 13 627,— 13 627,— 13 627,—

ROZDZIAŁ 3 2

320 3200 3201 3202

Tematyczna baza danych Rozwijanie aplikacji biznesowych System zarządzania dokumentami Narzędzie do zarządzania certyfikacją Artykuł 3 2 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM 2 970 000 2 970 000 2 970 000 1 500 000 580 000 500 000 2 580 000 2 580 000 480 331,— 105 021,— 951,— 586 303,— 586 303,—

ROZDZIAŁ 3 3

330 3300

Informacja i publikacje Informacja i publikacje Artykuł 3 3 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM 250 000 250 000 250 000 125 000 125 000 125 000 80 367,— 80 367,— 80 367,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/677

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA POSIEDZENIA ROZDZIAŁ 3 5 — KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 4

340 3400 3401 3402 3403

Wydatki na posiedzenia Organizacja posiedzeń specjalistów Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego Artykuł 3 4 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM 450 000 450 000 450 000 25 000 65 000 210 000 10 000 310 000 310 000 29 830,— 4 189,— 39 407,— 19 072,— 92 498,— 92 498,—

ROZDZIAŁ 3 5

350 3500 3501 3502 3503

Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego Artykuł 3 5 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM 700 000 700 000 700 000 0 50 000 125 000 190 000 365 000 365 000 0,— 0,— 108 185,— 0,— 108 185,— 108 185,—

ROZDZIAŁ 3 6

360 3600 3601

Działania związane z ustanawianiem przepisów Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów Współpraca międzynarodowa Artykuł 3 6 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM 1 000 000 100 000 1 100 000 1 100 000 850 000 p.m. 850 000 850 000 57 481,— 57 481,— 57 481,—

L 126/678

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 3 7 — WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 3 8 — SZKOLENIA TECHNICZNE ROZDZIAŁ 3 9 — DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 7

370 3700 3701 3702 3703

Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział jakości i standaryzacji Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział ustanawiania przepisów Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy Artykuł 3 7 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM 2 300 000 2 300 000 2 300 000 1 250 000 480 000 400 000 100 000 2 230 000 2 230 000 638 926,— 77 993,— 171 021,— 56 337,— 944 277,— 944 277,—

ROZDZIAŁ 3 8

380 3800 3801 3802 3803

Szkolenia techniczne Szkolenia techniczne Szkolenia techniczne — Dział jakości i standaryzacji Szkolenia techniczne — Dział ustanawiania przepisów Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza Artykuł 3 8 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM 280 000 280 000 280 000 25 000 105 000 25 000 10 000 165 000 165 000 0,— 0,— 12 627,— 0,— 12 627,— 12 627,—

ROZDZIAŁ 3 9

390 3900 3901 3902 3903

Działania Dyrekcji Wykonawczej Strategia bezpieczeństwa Zewnętrzna ocena Agencji Umowa z JAA Badania Artykuł 3 9 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM p.m. 240 000 240 000 560 000 560 000 0,— 0,— 240 000 p.m. 10 000 100 000 450 000 0,— 0,—

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.