Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 15

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 15

Strona 15 z 16

L 126/684

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 3 8 — SZKOLENIA TECHNICZNE

380 3800

Szkolenia techniczne Szkolenia techniczne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

280 000

25 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń technicznych dla dyrekcji operacyjnych. 3801 Szkolenia techniczne — Dział jakości i standaryzacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

105 000

0,—

Uwagi W 2007 r. środki z tej pozycji zostały ujęte w pozycji 3 8 0 0. 3802 Szkolenia techniczne — Dział ustanawiania przepisów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

25 000

12 627,—

Uwagi Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Ustanawiania Przepisów. Patrz powyżej. 3803 Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

0,—

Uwagi Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji Wykonawczej. Patrz powyżej.

ROZDZIAŁ 3 9 — DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

390 3900

Działania Dyrekcji Wykonawczej Strategia bezpieczeństwa

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

240 000

10 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań i kosztów operacyjnych związanych z SSAIR (strategia, bezpieczeństwo, analiza, dochodzenie, badanie i ryzyko).

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/685

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 3 9 — DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ (ciąg dalszy)

3 9 0 (ciąg dalszy)

3901

Zewnętrzna ocena Agencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

100 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań wymaganych w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1). 3902 Umowa z JAA

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

450 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA. W budżecie na rok 2005 i we wstępnym projekcie budżetu na rok 2006 środki te wpisane były w pozycji 3 0 0 1. 3903 Badania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów programów badawczych.

L 126/686

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 4 PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

ROZDZIAŁ 4 0 — WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI ROZDZIAŁ 4 1 — PROGRAMY BADAWCZE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 4 0

400 4000

Współpraca techniczna z państwami trzecimi Współpraca techniczna z państwami trzecimi Artykuł 4 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,—

ROZDZIAŁ 4 1

410 4100

Programy badawcze Programy badawcze Artykuł 4 1 0 — Razem ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,—

Tytuł 4 — Razem RAZEM

p.m. 60 144 000

p.m. 66 463 000

0,— 27 662 928,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/687

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 4 PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

ROZDZIAŁ 4 0 — WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

400 4000

Współpraca techniczna z państwami trzecimi Współpraca techniczna z państwami trzecimi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy technicznej z krajami kandydującymi i/lub państwami trzecimi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.