Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 5

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 5

Strona 5 z 16

141 1410

Służba medyczna Służba medyczna Artykuł 1 4 1 — Razem 115 000 115 000 205 000 205 000 35 168,— 35 168,—

142 1420

Kursy językowe i inne szkolenia Kursy językowe i inne szkolenia Artykuł 1 4 2 — Razem 400 000 400 000 100 000 100 000 42 118,— 42 118,—

L 126/656

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I IMPREZY

Artykuł Pozycja 143 1430 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Pomoc społeczna dla personelu Pomoc społeczna dla personelu Artykuł 1 4 3 — Razem 330 000 330 000 160 000 160 000 56 541,— 56 541,—

144 1440

Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych Artykuł 1 4 4 — Razem ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM p.m. p.m. 845 000 p.m. p.m. 465 000 p.m. p.m. 133 827,—

ROZDZIAŁ 1 7

170 1700

Przyjęcia i imprezy Przyjęcia i imprezy Artykuł 1 7 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 10 000 10 000 10 000 35 000 35 000 35 000 18 477,— 18 477,— 18 477,—

Tytuł 1 — Razem

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/657

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110 1100

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. 1101 Dodatki rodzinne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII. 1102 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. 1103 Dodatki sekretarskie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

4 000

5 000

4 523,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII. 111 1110 Inny personel Personel pomocniczy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

280 000

400 000

426 341,—

Uwagi W celu pokrycia wynagrodzeń podstawowych i wszystkich świadczeń na rzecz personelu pomocniczego.

L 126/658

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 1 (ciąg dalszy)

1111

Oddelegowanie ekspertów krajowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

0

30 000

0,—

Uwagi W celu pokrycia świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych. 1112 Członkowie personelu tymczasowego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

360 000

280 000

218 515,—

Uwagi W celu pokrycia kosztów członków personelu tymczasowego. 1113 Pracownicy kontraktowi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. 113 1130 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

738 000

581 000

293 435,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i 73. 1131 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.