Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 6

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 6

Strona 6 z 16

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

189 000

153 000

74 928,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/659

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 3 (ciąg dalszy)

1132

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

286 000

224 000

116 843,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1). 1133 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

0

p.m.

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42. 114 1140 Różne dodatki i zasiłki Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

3 000

5 000

992,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75. 1141 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

186 000

145 000

62 962,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. 1142 Dodatki mieszkaniowe i transportowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b załącznika VII.

L 126/660

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 4 (ciąg dalszy)

1143

Stałe dodatki służbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII. 1144 Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

0

0

p.m.

1145

Inne dodatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

39 117,—

115 1150

Praca w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

5 000

1 394,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI. 117 1170 Świadczenia dodatkowe Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych kosztów tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń. 1171 Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/661

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 7 (ciąg dalszy)

1172

Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

166 000

140 000

92 000,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez instytucje wspólnotowe (PMO). 1173 Usługi zewnętrzne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

10 000

16 597,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych. 119 1190 Wskaźnik korygujący Wskaźnik korygujący

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

57 000

55 000

75 582,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65. 1191 Wyrównanie wynagrodzeń

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.