Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 7

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 7

Strona 7 z 16

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

295 000

196 000

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

120 1200

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

0

300 000

123 151,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik VII.

L 126/662

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (ciąg dalszy)

1 2 0 (ciąg dalszy)

1201

Koszty podróży

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

20 000

170 000

23 044,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII. 1202 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków. 1203 Koszty związane z przeprowadzką

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

200 000

370 000

175 737,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. 1204 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

320 000

770 000

359 607,—

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

130 1300

Koszty podróży i wyjazdów służbowych Wydatki administracyjnych podróży służbowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

100 000

623 000

23 144,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych administracji.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/663

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

140 1400

Restauracje i stołówki Restauracje i stołówki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów stołówek. 141 1410 Służba medyczna Służba medyczna

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

115 000

205 000

35 168,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb medycznych. 142 1420 Kursy językowe i inne szkolenia Kursy językowe i inne szkolenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

400 000

100 000

42 118,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych. 143 1430 Pomoc społeczna dla personelu Pomoc społeczna dla personelu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

330 000

160 000

56 541,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Agencję w zakresie udzielania pomocy społecznej swojemu personelowi. 144 1440 Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych dodatków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.