Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 8

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 8

Strona 8 z 16

L 126/664

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I IMPREZY

170 1700

Przyjęcia i imprezy Przyjęcia i imprezy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

35 000

18 477,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych przyjęć i imprez organizowanych przez Agencję.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/665

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Koszty czynszu Koszty czynszu Artykuł 2 0 0 — Razem 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— 1 818 966,—

201 2010

Ubezpieczenie Ubezpieczenie Artykuł 2 0 1 — Razem 30 000 30 000 15 000 15 000 9 769,— 9 769,—

202 2020

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Artykuł 2 0 2 — Razem 200 000 200 000 185 000 185 000 65 000,— 65 000,—

203 2030

Sprzątanie i utrzymanie obiektów Sprzątanie i utrzymanie obiektów Artykuł 2 0 3 — Razem 144 000 144 000 80 000 80 000 27 650,— 27 650,—

204 2040

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Artykuł 2 0 4 — Razem 30 000 30 000 p.m. p.m. 30 025,— 30 025,—

205 2050 2051

Ochrona i nadzór budynków Ochrona i nadzór budynków Inne wydatki związane z budynkami Artykuł 2 0 5 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM ROZDZIAŁ 2 1 855 000 15 000 870 000 4 874 000 300 000 0 300 000 4 180 000 140 371,— 14 195,— 154 566,— 2 105 976,—

210 2100 2101 2102 2103 2104 2105

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny Sprzęt informacyjno-komunikacyjny Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT Rozbudowa oprogramowania Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego Szkolenia informacyjno-komunikacyjne Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne Artykuł 2 1 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 1 000 000 300 000 763 000 164 000 117 000 500 000 2 844 000 2 844 000 269 000 340 000 200 000 100 000 90 000 0 999 000 999 000 684 592,— 0,— 25 000,— 120 788,— 13 080,— 3 000,— 846 460,— 846 460,—

L 126/666

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 2

220 2200 2202 2203 2204

Wyposażenie i instalacje techniczne Wyposażenie i instalacje techniczne Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych Materiały biurowe Artykuł 2 2 0 — Razem 30 000 10 000 25 000 0 65 000 50 000 0 0 0 50 000 5 971,— 0,— 1 452,— 45 267,— 52 690,—

221 2210 2211

Zakup mebli Zakup mebli Utrzymanie i naprawy Artykuł 2 2 1 — Razem 100 000 25 000 125 000 15 000 5 000 20 000 0,— 0,— 0,—

225 2250 2251 2252 2253

Wydatki na dokumentację i bibliotekę Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania Prenumerata dzienników i czasopism Abonamenty agencji informacyjnych Artykuł 2 2 5 — Razem ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 5 000 10 000 25 000 0 40 000 230 000 5 000 10 000 22 000 0 37 000 107 000 0,— 5 078,— 12 583,— 0,— 17 661,— 70 351,—

ROZDZIAŁ 2 3

230 2300

Materiały papiernicze i biurowe Materiały papiernicze i biurowe Artykuł 2 3 0 — Razem 280 000 280 000 200 000 200 000 93 768,— 93 768,—

232 2320 2321 2329

Opłaty finansowe Koszty bankowe Straty z tytułu różnic kursowych walut Inne opłaty finansowe Artykuł 2 3 2 — Razem 44 000 0 44 000 88 000 18 000 0 40 000 58 000 9 000,— 0,— 2 000,— 11 000,—

233 2330 2331 2332

Wydatki prawne Wydatki prawne Odszkodowania i odsetki Komisja Odwoławcza Artykuł 2 3 3 — Razem 150 000 p.m. 100 000 250 000 350 000 p.m. 100 000 450 000 16 645,— 16 645,— p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.