Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 9

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 9

Strona 9 z 16

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/667

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

Artykuł Pozycja 235 2350 2351 2352 2353 2354 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Inne wydatki operacyjne Ubezpieczenia różne Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne Przeprowadzki departamentów Wydatki archiwum Koszty reprezentacji Artykuł 2 3 5 — Razem ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM p.m. 110 000 10 000 100 000 28 000 248 000 866 000 p.m. 20 000 145 000 853 000 p.m. 100 000 25 000 0,— 44 545,— 13 441,— p.m. 7 313,— 65 299,— 186 712,—

ROZDZIAŁ 2 4

240 2400

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Artykuł 2 4 0 — Razem 300 000 300 000 150 000 150 000 116 000,— 116 000,—

241 2410 2411

Telekomunikacja Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne Artykuł 2 4 1 — Razem ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 336 000 150 000 486 000 786 000 250 000 10 000 260 000 410 000 102 827,— 0,— 102 827,— 218 827,—

Tytuł 2 — Razem

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

L 126/668

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

200 2000

Koszty czynszu Koszty czynszu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z budynkiem zajmowanym przez Agencję (koszty ujęte w umowie najmu). 201 2010 Ubezpieczenie Ubezpieczenie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

30 000

15 000

9 769,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję. 202 2020 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

200 000

185 000

65 000,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dostarczenia mediów. 203 2030 Sprzątanie i utrzymanie obiektów Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

144 000

80 000

27 650,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów zajmowanych przez Agencję.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/669

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)

204 2040

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku. 205 2050 Ochrona i nadzór budynków Ochrona i nadzór budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

855 000

300 000

140 371,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z budynkami dotyczących ochrony i bezpieczeństwa. W 2007 r. na 8. piętrze będzie się znajdować biuro łącznikowe JAA, co wymaga odpowiedniego rozszerzenia sieci kamer monitorujących. 2051 Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

15 000

0

14 195,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami niewyszczególnionych w innych artykułach rozdziału 2 0.

ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

210 2100

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów licencji na oprogramowanie i nabycia sprzętu komputerowego. W środkach tych należy uwzględnić inwestycję w sprzęt komputerowy w 2007 r. w kwocie ok. 800 000 EUR w celu zwiększenia możliwości przechowywania danych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.