Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 689

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 689

Strona 1 z 14
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/689

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 (2007/296/WE)

L 126/690

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 1 — Razem 6 936 000 6 936 000 6 800 000 6 800 000 3 451 109,34 3 451 109,34

2 20

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. 140 080 140 080 p.m. p.m.

3 30

INNE SKŁADKI INNE SKŁADKI Tytuł 3 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

4 40

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/691

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencja Wspólnot Europejskich ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

6 936 000 6 936 000

6 800 000 6 800 000

3 451 109,34 3 451 109,34

Tytuł 1 — Razem

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

L 126/692

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

100

Subwencja Wspólnot Europejskich

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1). Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/693

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wkład państw trzecich ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

140 080 140 080

p.m. p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

140 080

p.m.

L 126/694

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

200

Wkład państw trzecich

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

140 080

p.m.

Uwagi Składki z państw stowarzyszonych.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/695

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 3 INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 3 0 — INNE SKŁADKI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

300

Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

L 126/696

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 3 INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 3 0 — INNE SKŁADKI

300

Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 689 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.