Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 69

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 69

Strona 1 z 18
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/69

Zestavienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 (2007/283/WE)

L 126/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) Tytuł 1 — Razem 33 715 000 33 715 000 32 914 090 32 914 090 31 332 590,— 31 332 590,—

10

2 20 21 22 23 24 25

DOCHODY RÓŻNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY INNE DOCHODY Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. 719 900 p.m. p.m. p.m. 719 900 p.m. p.m. 4 200 000 p.m. p.m. p.m. 4 200 000 p.m. p.m. 800 000,— p.m. p.m. p.m. 800 000,—

RAZEM

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/71 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100 101 102

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Wkład EFTA Wkład nowych państw członkowskich ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

28 950 000 568 000 4 197 000 33 715 000

27 650 000 569 590 4 694 500 32 914 090

26 900 000,— 567 590,— 3 865 000,— 31 332 590,—

Tytuł 1 — Razem

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

L 126/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1). 101 Wkład EFTA

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

568 000

569 590

567 590,—

Uwagi Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG. 102 Wkład nowych państw członkowskich

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Uwagi Składki pochodzące z nowych państw członkowskich.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/73 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja

20 21 22 23 24

— — — — —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY

Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.