Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 733

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 733

Strona 1 z 15
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/733

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007 (2007/297/WE)

L 126/734 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

DOCHODY DOCHODY ROCZNE Tytuł 9 — Razem 18 940 951 18 940 951 14 700 000 14 700 000 13 008 475,— 13 008 475,—

RAZEM

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/735 EUROJUST

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

901 902 903

Subwencja z ogólnego budżetu UE Inne Program finansowania AGIS ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

18 414 000 p.m. 526 951 18 940 951

14 700 000 p.m. p.m. 14 700 000

13 000 000,— 8 475,— p.m. 13 008 475,—

Tytuł 9 — Razem RAZEM

18 940 951 18 940 951

14 700 000 14 700 000

13 008 475,— 13 008 475,—

L 126/736 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE

901

Subwencja z ogólnego budżetu UE

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Uwagi Uwaga: Pod uwagę został wzięty fakt, że Parlament Europejski w rezolucji uchwalonej dnia 14 grudnia 2006 r. umieścił środki w rezerwie do czasu przedstawienia przez Eurojust programu pracy na 2007 r. Kwota umieszczona w rezerwie na tytuły 1 i 2 wynosi 2 011 680 EUR, a na tytuł 3 – 1 408 320 EUR. 902 Inne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

903

Program finansowania AGIS

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

526 951

p.m.

p.m.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/737 EUROJUST

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 16 17 19 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ŚWIADCZENIA SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY I ODPRAWY Tytuł 1 — Razem p.m. 9 397 570 9 200 738 96 000 75 832 20 000 5 000 p.m. 7 944 691 7 788 341 60 000 74 700 16 650 5 000 5 052 105,— 67 500,— 54 000,— 17 583,— 4 955,— p.m. 5 196 143,—

2 20 21 22 23 24

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA Tytuł 2 — Razem 2 521 701 190 300 311 400 95 200 645 900 3 764 501 2 102 480 126 900 318 800 62 400 453 500 3 064 080 2 084 973,— 390 214,— 306 544,— 51 527,— 479 025,— 3 312 283,—

3 30 31 32 33 34 35 36 37

KOSZTY OPERACYJNE POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) REZERWA BUDŻETOWA Tytuł 3 — Razem p.m. 5 251 929 1 759 297 972 756 491 500 1 442 700 98 500 440 750 46 426 p.m. 3 691 230 1 134 553 542 162 405 000 1 088 500 60 000 409 500 51 515 1 093 537,— 373 892,— 272 116,— 1 339 594,— 52 174,— 380 408,— 38 238,— 0,— 3 549 959,—

4 40

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA PROJEKT AGIS Tytuł 4 — Razem 526 951 526 951 p.m. p.m. p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 733 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.