Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 775

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 775

Strona 1 z 12
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/775

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 (2007/298/WE)

L 126/776

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 21 997 000 21 997 000 29 199 000 29 199 000 0,— 0,—

2 20 21 22 23 24 25

DOCHODY RÓŻNE DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z WYNAJMU DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW DAROWIZNY I ZAPISY DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

RAZEM

21 997 000

29 199 000

0,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/777

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

TYTUŁ 1 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 5 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych Artykuł 1 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 0 120 000 21 997 000 21 997 000 566 000 160 000 29 199 000 29 199 000 0,— 0,— 0,— 0,—

4 759 000 0 11 736 000 5 382 000

6 317 000 22 156 000 0 0

0,— 0,— 0,— 0,—

1010 1011 1012 1013 1020 1030

Tytuł 1 — Razem

21 997 000

29 199 000

0,—

L 126/778

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

TYTUŁ 1 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100 1000

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne”

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Uwagi Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z r. (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21). Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego. 1010 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 775 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.