Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 807

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 807

Strona 1 z 10
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/807

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007 (2007/299/WE)

L 126/808

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

DOTACJA Z KOMISJI DOTACJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem 4 563 000 4 563 000 5 168 000 5 168 000 p.m. p.m.

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

4 563 000

5 168 000

p.m.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/809

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

TYTUŁ 2 DOTACJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Dotacja z Komisji Dotacja z Komisji Artykuł 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 4 563 000 4 563 000 4 563 000 5 168 000 5 168 000 5 168 000 p.m. p.m. p.m.

Tytuł 2 — Razem

4 563 000

5 168 000

p.m.

L 126/810

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

TYTUŁ 2 DOTACJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z KOMISJI

200 2000

Dotacja z Komisji Dotacja z Komisji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Uwagi Decyzja Komisji nr 2004/20/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiająca agencję wykonawczą, Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003. Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 06 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/811

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

900 9000

Dochody różne Dochody różne Artykuł 9 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 9 — Razem RAZEM

p.m. 4 563 000

p.m. 5 168 000

p.m. p.m.

L 126/812

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

900 9000

Dochody różne Dochody różne

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi W tej pozycji wpisano dochody różne, które otrzyma IEEA.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/813

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

KOSZTY PERSONELU WYNAGRODZENIA RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA PRZYJĘCIA, WYDARZENIA Tytuł 1 — Razem 3 045 000 40 000 130 000 90 000 10 000 3 315 000 3 080 000 75 000 160 000 65 000 10 000 3 390 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

2 20 21 22 23 24

KOSZTY EKSPLOATACYJNE BIURA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE Tytuł 2 — Razem 550 000 250 000 35 000 53 000 20 000 908 000 600 000 190 000 35 000 53 000 20 000 898 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 807 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.