Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 839

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 839

Strona 1 z 6
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/839

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 (2007/300/WE)

L 126/840 PHEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 5 800 000 5 800 000

2 20

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 2 — Razem p.m. p.m.

RAZEM

5 800 000

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/841 PHEA

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej Artykuł 1 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 5 800 000 5 800 000 5 800 000

Tytuł 1 — Razem

5 800 000

L 126/842 PHEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100 1000

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

5 800 000

Uwagi Składkę na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. Pozycja 17 01 04 30 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/843 PHEA

TYTUŁ 2 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej Artykuł 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m.

Tytuł 2 — Razem RAZEM

p.m. 5 800 000

L 126/844 PHEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

TYTUŁ 2 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

200 2000

Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

Uwagi Wkład krajów trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy określone w art. 49.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/845 PHEA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA INNE USŁUGI Tytuł 1 — Razem 2 282 000 51 000 121 000 140 000 2 594 000

2 20 21 22 23 24 25

KOSZTY POŚREDNIE BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE USŁUGI DODATKOWE Tytuł 2 — Razem 470 000 113 000 30 000 35 000 8 000 190 000 846 000

3 31 32 33

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI POSIEDZENIA I MISJE PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI Tytuł 3 — Razem 1 471 000 398 000 491 000 2 360 000

RAZEM

5 800 000

L 126/846 PHEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101

Pracownicy tymczasowi Wynagrodzenie podstawowe Dodatki Artykuł 1 1 0 — Razem 712 000 178 000 890 000

111 1110

Pozostali pracownicy Pracownicy kontraktowi Artykuł 1 1 1 — Razem 1 352 000 1 352 000

112 1120 1121

Składki pracodawców Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych Artykuł 1 1 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 31 000 9 000 40 000 2 282 000

ROZDZIAŁ 1 2

120 1200 1201

Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników Wydatki związane z rekrutacją Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz diety dzienne i zwrot kosztów podróży Artykuł 1 2 0 — Razem p.m. 27 000 27 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 839 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.