Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2498) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 2

AR

LE/UT/BE-52

AR

LE/UT/BE-53

AR

LE/UT/BE-54

Dr Agustin Arreseigor

AR

LE/UT/BE-56

Dr Mauro E. Venturini

AR

LE/UT/BE-57

Dr Mario Andres Nigro

19.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/21

AR

LE/UT/BE-58

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY Chivilcoy – Buenos Aires CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B. Rio Cuarto – Córdoba CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H. Capitán Sarmiento – Buenos Aires CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA Capital Federal CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L. Santa Rosa – La Pampa DR. CESAR J. ARESEIGOR Corrientes UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER Corrientes CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA Coronel Dorrego – Buenos Aires CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA Corrientes

Dr Ruben Osvaldo Chilan

AR

LE/UT/BE-60

Dr Ariel Doso

AR

LE/UT/BE-61

Dr Ariel M. Valdes

AR

LE/UT/BE-62

Dr Marcelo F. Miranda

AR

LE/UT/BE-63

Dr Jose Luis Franco

AR

LE/UT/BE-64

Dr Cesar J. Areseigor

AR

LE/UT/BE-65

Dr Ricardo Alberto Vautier

AR

LE/UT/BE-66

Dr Silvio Mariano Castro

AR

LE/UT/BE-67

Dr Gabriel Bo”;

6) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Australii ETV0002 zostaje usunięty;

7) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Australii ETV0005 zostaje usunięty;

8) wiersze dotyczące zespołów pobierania zarodków w Australii ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 i ETV0013 zostają usunięte;

9) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki 91CA035 E689 otrzymuje brzmienie:

„US

91CA035 E689

RuAnn Dairy 7285 W Davis AVE Riverdale, CA 93656

Dr Kenneth Halback”;

10) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki 04MT111 E1127 zostaje usunięty;

L 157/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

11) wiersze dotyczące zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki 05NC114 E705 i 05NC117 E705 otrzymują brzmienie: „US

05NC114 E705

Kingsmill Farm II 5914 Kemp Road Durham, NC 27703 S. Galphin Services 6509 Saddle Path Circle Raleigh, NC 27606

Dr Samuel P. Galphin

US

05NC117 E705

Dr Samuel P. Galphin”;

12) w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się wiersze w brzmieniu: „US

07CA133 E1664

RuAnn Dairy 7285 W Davis AVE Riverdale, CA 93656 Pat Richards, DVM 1215E 200S Bliss, ID 83314 Trans Ova Genetics 12425 LIV 224 Chillicothe, MO 64601 K Bar C Ranch 3424 FR 2095 Cameron, TX 76520

Dr Alvaro Magalhaes

US

07ID134 E1127

Dr Pat Richards

US

07MO131 E608

Dr Tim Reimer

US

07TX130 E640

Dr Boyd Bien”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 23 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady 2007/423/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L157 - 18 z 200719.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379) (1)

 • Dz. U. L157 - 17 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L157 - 14 z 200719.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/35/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (1)

 • Dz. U. L157 - 12 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L157 - 9 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L157 - 7 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym

 • Dz. U. L157 - 0 z 200719.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.