Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady 2007/423/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 23

Strona 1 z 5
19.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/23

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2007/423/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/293/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ), lub działających w jakikolwiek inny sposób mogący utrudniać MTKJ skuteczne wykonywanie mandatu.

(4)

Lista znajdująca się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

We wspólnym stanowisku 2004/293/WPZiB Rada przyjęła środki w celu uniemożliwiania wjazdu na terytoria państw członkowskich lub tranzytu przez te terytoria osobom zaangażowanym w działania ułatwiające osobom przebywającym na wolności dalsze unikanie odpowiedzialności za zbrodnie, o które oskarżył je Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ), lub działającym w jakikolwiek inny sposób mogący utrudniać MTKJ skuteczne wykonywanie mandatu. W związku z umieszczeniem Ante Gotoviny w areszcie MTKJ nazwiska niektórych osób, o których mowa w art. 2 wspólnego stanowiska i związanych z Ante Gotoviną, powinny zostać usunięte z listy. Konieczna jest także aktualizacja danych osób pozostających na liście. Ponadto należy na niej umieścić nazwiska innych osób zaangażowanych w działania ułatwiające osobom przebywającym na wolności dalsze unikanie odpowiedzialności za zbrodnie, o które oskarżył je Międzynarodowy

Artykuł 1 Listę osób w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB zastępuje się listą osób stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 65. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/150/WPZiB (Dz.U. L 66 z 6.3.2007, str. 21).

L 157/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

ZAŁĄCZNIK 1. BILBIJA, Milorad Syn Svetka BILBII Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 13.8.1956, Sanski Most, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: 3715730 Numer dowodu osobistego: 03GCD9986 Osobisty numer identyfikacyjny: 1308956163305 Pseudonimy: Adres: Braće Pantića 7, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

2. BJELICA, Milovan Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 19.10.1958, Rogatica, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: 0000148, wystawiony dnia 26.7.1998 w Sarajewie Serbskim (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03ETA0150 Osobisty numer identyfikacyjny: 1910958130007 Pseudonimy: Čičko Adres: Przedsiębiorstwo CENTREK, Pale, Bośnia i Hercegowina

3. DJORDJEVIĆ, Jelena (nazwisko po mężu: GLUSZICA Jelena) Córka Vlastimira i Sojki DJORDJEVIĆ Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 7.2.1977, Zajeczar, Serbia Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Pseudonimy: Adres: ul. Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: córka Vlastimira DJORDJEVICIA

4. DJORDJEVIĆ, Sojka Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 29.9.1949, gmina Knjażevac, Serbia Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Pseudonimy: Adres: ul. Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia Związki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: żona Vlastimira DJORDJEVICIA 5. EĆIM, Ljuban Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.1.1964, Sviljanac, Bośnia i Hercegowina Numer paszportu: 0144290 wydany 21.11.1998 w Banja Luce (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03GCE3530 Osobisty numer identyfikacyjny: 0601964100083 Pseudonimy: Adres: ul. Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 157 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 19 z 200719.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2498) (1)

 • Dz. U. L157 - 18 z 200719.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 96/587/WE w sprawie publikacji wykazu uznanych organizacji, które zostały notyfikowane przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2379) (1)

 • Dz. U. L157 - 17 z 200719.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L157 - 14 z 200719.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/35/WE z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (1)

 • Dz. U. L157 - 12 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 679/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L157 - 9 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L157 - 7 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 200719.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym

 • Dz. U. L157 - 0 z 200719.6.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.