Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 29

Tytuł:

Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 29

Strona 29 z 55

6. 6.1. 6.1.1.

NADWOZIE Siedzenia: .......................................................................................................................................... Liczba miejsc siedzących: ...................................................................................................................

L 158/62

7. 7.1. 7.2.

(1 ) (2 ) (3 ) (4)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

MASA BEZWŁADNOŚCI Równoważna masa bezwładności pełnej osi przedniej: ........................................................................ Równoważna masa bezwładności pełnej osi tylnej: .............................................................................

19.6.2007

Niepotrzebne skreślić. Wartość należy zaokrąglić do dziesiątej części milimetra. Wartość należy obliczać dla π =3,1416 i zaokrąglać do pełnych cm3. Podać zakres tolerancji.

19.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/63

ZAŁĄCZNIK 4 KOMUNIKAT (Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

wydany przez:

Nazwa organu administracyjnego: ..................................................... ..................................................... .....................................................

dotyczy (2)

UDZIELENIA HOMOLOGACJI ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI ODMOWY HOMOLOGACJI COFNIĘCIA HOMOLOGACJI OSTATECZNEGO ZAPRZESTANIA PRODUKCJI

typu pojazdu zgodnie z regulaminem nr 101 Homologacja nr: .............................................................. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.6.1. Rozszerzenie homologacji nr: ...........................................

Nazwa handlowa i oznaczenie pojazdu: .......................................................................................................... Typ pojazdu: ................................................................................................................................................. Kategoria pojazdu: ......................................................................................................................................... Nazwa i adres producenta: ............................................................................................................................. Jeśli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta: .................................................................................. Opis pojazdu: ................................................................................................................................................ Masa pojazdu w stanie gotowości do jazdy: .................................................................................................... Maksymalna masa dopuszczalna: .................................................................................................................... Rodzaj nadwozia: sedan/kombi/coupe (2) Napęd: przednie koła/tylne koła/cztery koła (2) Pojazd z napędem elektrycznym: tak/nie (2) Pojazd z napędem hybrydowym elektrycznym: tak/nie (2) Kategoria pojazdu z napędem hybrydowym elektrycznym: Pojazd doładowywany zewnętrznie/niedoładowywany zewnętrznie (2) Przełącznik trybu działania: jest/nie ma (2) Silnik spalania wewnętrznego Pojemność cylindra: ....................................................................................................................................... Zasilanie paliwem: gaźnik/wtrysk (2)

6.6.2. 6.7. 6.7.1. 6.7.2.

L 158/64

6.7.3. 6.7.4. 6.7.5. 6.7.6. 6.7.7. 6.8.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

Paliwo według wskazań producenta: ............................................................................................................... W przypadku gazu płynnego/gazu ziemnego (2) paliwo odniesienia zastosowane do badania (np. G20, G25): ....... Maksymalna moc silnika: ......................................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 106 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych katalizatorów pojazdów o napędzie silnikowym

  • Dz. U. L158 - 1 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.