Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 169 POZ 55

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

Data ogłoszenia:2007-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 169 POZ 55

Strona 1 z 2
29.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/55

TŁUMACZENIE

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

W NASTĘPSTWIE rozpoczęcia negocjacji między Wspólnotami Europejskimi a Rządem Kanady na mocy

art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII GATT 1994 w sprawie modyfikacji koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w ramach procesu ich przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej, oraz w następstwie notyfikacji przekazanej WTO przez WE w dniu 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV ust. 6 GATT 1994,

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (WE)

i

RZĄD KANADY (Kanada),

zwane dalej łącznie „Stronami”,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. WE wprowadza do swej listy koncesyjnej, obowiązującej na terytorium celnym Wspólnot Europejskich składających się z 25 państw członkowskich (dalej jako „WE-25”), koncesje, które były objęte listą koncesyjną CLX Wspólnot Europejskich, w skład których wchodziło 15 państw członkowskich (dalej jako „WE-15”). 2. Ponadto WE wprowadza do swej listy koncesyjnej, obowiązującej dla WE-25, koncesje zawarte w załączniku do niniejszej umowy. 3. WE obniża swoje stawki taryfowe oraz dostosowuje kontyngenty taryfowe zgodnie z załącznikiem najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2007 r. 4. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu notyfikowania przez Kanadę zakończenia właściwych procedur krajowych po podpisaniu niniejszej umowy przez Strony.

W DOWÓD CZEGO, odpowiednio upoważnieni, niżej podpisani, złożyli swoje podpisy pod niniejszą umową. SPORZĄDZONO w Brukseli dnia dwudziestego piątego czerwca 2007 r., w dwóch egzemplarzach w językach angielskim i francuskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

W imieniu Rządu Kanady

L 169/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2007

ZAŁĄCZNIK — kontyngent taryfowy krajowy (Kanada) w wysokości 4 624 ton na wieprzowinę (numery pozycji taryfowych 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 i 0203 29 59), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 233–434 EUR za tonę, — dodanie 35 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na kawałki świń domowych (numery pozycji taryfowych 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 i 0203 29 59), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 233–434 EUR za tonę, — dodanie 1 265 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na zamrożone szynki i schaby bez kości (ex 0203 19 55 i ex 0203 29 55), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 250 EUR za tonę, — dodanie 49 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „tusze kurczaków świeże, schłodzone lub zamrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 131–162 EUR za tonę, — dodanie 4 070 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „kawałki kurczaków świeże, schłodzone lub zamrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 93–512 EUR za tonę, — dodanie 1 605 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „kawałki z ptactwa” (numer pozycji taryfowej 0207 14 10), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 795 EUR za tonę, — dodanie 201 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego na „mięso z indyków świeże, schłodzone lub zamrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 93–425 EUR za tonę, — dodanie 2 485 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na „kawałki z indyków, mrożone” (numery pozycji taryfowych 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 0 %, — dodanie 537 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na odtłuszczone mleko w proszku (numer pozycji taryfowej 0402 10 19), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 475 EUR za tonę, — otwarcie kontyngentu taryfowego w wysokości 20 000 hl (erga omnes) na wino (numery pozycji taryfowych 2204 29 65, 2204 29 75), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 8,0 EUR za hl, — otwarcie kontyngentu taryfowego w wysokości 40 000 hl (erga omnes) na wino (numery pozycji taryfowych 2204 21 79, 2204 21 80), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 10,0 EUR za hl, — otwarcie kontyngentu taryfowego w wysokości 13 810 hl (erga omnes) na wino (numer pozycji taryfowej 2205 90 10), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 7,0 EUR za hl, — otwarcie kontyngentu taryfowego w wysokości 2 838 ton (erga omnes) na zakonserwowane ananasy, owoce cytrusowe, gruszki, morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie oraz truskawki (numery pozycji taryfowych 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 20 %, — dodanie 6 215 ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na jęczmień (numer pozycji taryfowej 1003 00), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 16 EUR za tonę, — rozszerzenie o 853 tony krajowego kontyngentu taryfowego Kanady w kontyngencie taryfowym WE na pszenicę miękką (numer pozycji taryfowej 1001 90 99), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 12 EUR za tonę,

29.6.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 169 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 75 z 200729.6.2007

  Decyzja Rady 2007/449/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L169 - 69 z 200729.6.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/448/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowiska 2006/380/WPZiB i 2006/1011/WPZiB

 • Dz. U. L169 - 64 z 200729.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca po raz drugi decyzję Komisji 2005/263/WE upoważniającą państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/55/WE do przyjęcia niektórych odstępstw w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2587) (1)

 • Dz. U. L169 - 63 z 200729.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udziału Komisji Wspólnot Europejskich w Międzynarodowym Forum Biopaliw

 • Dz. U. L169 - 58 z 200729.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzje 2006/379/WE oraz 2006/1008/WE

 • Dz. U. L169 - 53 z 200729.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT

 • Dz. U. L169 - 51 z 200729.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/41/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L169 - 49 z 200729.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/40/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L169 - 47 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L169 - 46 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L169 - 42 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L169 - 41 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L169 - 39 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L169 - 36 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L169 - 35 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L169 - 33 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 744/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L169 - 31 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 743/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L169 - 30 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 742/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L169 - 27 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 741/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L169 - 24 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 740/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1994/2006 otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L169 - 22 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dz. U. L169 - 19 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2006/2007

 • Dz. U. L169 - 10 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia pierwszej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (1)

 • Dz. U. L169 - 8 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 6 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 735/2007 z dnia 11 czerwca 2007 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

 • Dz. U. L169 - 5 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 734/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

 • Dz. U. L169 - 1 z 200729.6.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. dotyczące wdrożenia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.