Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

Data ogłoszenia:2007-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 6

Strona 6 z 7

1 nie mogą być egzekwowane w sposób uniemożliwiający znacznej części ludności śledzenie tych wydarzeń w telewizji ogólnodostępnej. Uznaje się, że znaczna część ludności Wspólnoty Flamandzkiej może śledzić wydarzenie o doniosłym znaczeniu w telewizji ogólnodostępnej, jeśli transmisja wydarzenia jest nadawana przez stację telewizyjną nadającą w języku niderlandzkim i jest dostępna dla przynajmniej 90 % ludności bez opłat innych niż abonament telewizyjny. Artykuł 3 ust. 1 Stacje telewizyjne, które nie spełniają wymogów art. 2 i które nabywają prawa do wyłącznej emisji wydarzeń ujętych w art. 1 ust. 1 w regionie niderlandzkojęzycznym i w dwujęzycznym regionie stołecznym Brukseli, nie mogą egzekwować tych praw, chyba że są w stanie zagwarantować, na podstawie zawartych umów, iż duża część ludności nie będzie pozbawiona możliwości śledzenia tych wydarzeń w telewizji ogólnodostępnej, jak przewidziano w art. 1 ust. 2 i w art. 2. Artykuł 3 ust. 2 Stacje telewizyjne posiadające wyłączne prawa do transmisji mogą po racjonalnych cenach rynkowych i w terminach do uzgodnienia ze stacjami telewizyjnymi przyznać sublicencje stacjom telewizyjnym spełniającym wymogi określone w art. 2. Artykuł 3 ust. 3 Jeśli żadna stacja telewizyjna nie deklaruje woli nabycia sublicencji na tych warunkach, dana stacja telewizyjna może – w drodze odstępstwa od postanowień art. 2 i art. 3 ust. 1 – wykorzystać nabyte prawa do transmisji. Artykuł 4 Za wdrożenie niniejszego rozporządzenia odpowiada flamandzki minister właściwy w sprawach polityki medialnej. Bruksela, 28 maja 2004 r. Premier Rządu Flamandzkiego B. SOMERS Flamandzki Minister Mieszkalnictwa, Mediów i Sportu M. KEULEN”

Ujednolicona lista wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla Belgii 1) Letnie Igrzyska Olimpijskie Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia fragmentów Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia fragmentów 2) Finały Pucharu Belgii w piłce nożnej (mężczyźni) Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia całości Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia całości 3) Wszystkie mecze z udziałem belgijskiej reprezentacji w piłce nożnej mężczyzn Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia całości Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia całości 4) Finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej (mężczyźni) Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia całości Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia całości

10.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/31

5) Finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej (mężczyźni) Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia całości Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia całości 6) Liga Mistrzów, mecze z udziałem klubowych drużyn belgijskich Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia całości Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia całości 7) Puchar UEFA, mecze z udziałem klubowych drużyn belgijskich Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia całości Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia całości 8) Wyścig Tour de France, mężczyźni, kolarze zawodowi Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia fragmentów Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia fragmentów 9) Wyścig Liège–Bastogne–Liège Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia fragmentów Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia fragmentów 10) Wyścig Amstel Gold Race Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia fragmentów Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia fragmentów 11) Wyścig Tour des Flandres Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia fragmentów Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia fragmentów 12) Wyścig Paryż–Roubaix Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia fragmentów Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia fragmentów 13) Wyścig Mediolan–San Remo Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia fragmentów Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia fragmentów 14) Mistrzostwa Belgii w zawodowym kolarstwie szosowym (mężczyźni) Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia fragmentów Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia fragmentów 15) Mistrzostwa Świata w zawodowym kolarstwie szosowym (mężczyźni) Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia fragmentów Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia fragmentów 16) Memoriał Ivo Van Damme’a Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia całości Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia całości 17) Grand Prix Belgii Formuły 1 Wspólnota Flamandzka: transmisja bezpośrednia całości Wspólnota Francuska: transmisja bezpośrednia całości

L 180/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 43 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3413) (1)

 • Dz. U. L180 - 42 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291) (1)

 • Dz. U. L180 - 38 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Finlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 33 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 17 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Irlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 11 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Austrię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 8 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Niemcy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 5 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Włochy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 3 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L180 - 1 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 0 z 200710.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.