Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 15

21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/15

DECYZJA RADY z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu (2007/514/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 54 akapit drugi i trzeci, uwzględniając art. X statutu Agencji Dostaw Euratomu (1) w wersji zmienionej ostatnio decyzją 95/1/WE, Euratom, EWWiS z dnia 1 stycznia 1995 r. (2), uwzględniając decyzję Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotyczącą mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu (3), uwzględniając opinię Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Mandat członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu wygasł 28 marca 2007 r. Należy mianować członków tego komitetu na okres od 29 marca 2007 r. do 28 marca 2009 r., uwzględniając kandydatury przedstawione przez rządy państw członkowskich,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Niniejszym mianuje się następujące osoby członkami Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu:

Belgia (3 stanowiska)

pan Théo VAN RENTERGEM pan Gérard PAULUS pan Jean VAN VLIET pan Miroslav ŠEDINA pan Zdeněk HUBÁČEK pan Vladimír HLAVINKA pan Casper LEIHOLT pan pan pan pan pan pan Walter SANDTNER Thomas LEHLE Joachim OHNEMUS Kurt SCHREIBER Klaus TÄGDER Gerhard HOTTENROTT

Republika Czeska (3 stanowiska)

Dania (2 stanowiska) (4) Niemcy (6 stanowisk)

Estonia (1 stanowisko)

_____________ (1) Dz.U. 27 z 6.12.1958, str. 534/58. (2) Dz.U. L 1 z 1.1.1995, str. 1. (3) Dz.U. C 178 z 20.7.2005, str. 1. (4) Na tym etapie jedno stanowisko pozostaje nieobsadzone.

pani Merle LUST

L 190/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

Grecja (3 stanowiska)

pan Konstantinos POTIRIADIS pan Ioannis G. KOLLAS pani Anastasia SAVVIDOU pan Rafael MÁRQUEZ OSORIO pan José Manuel REDONDO pani Maria Jesús ONEGA pan Germán GARCÍA-CALDERÓN pan Eduardo GONZÁLEZ pan Thierry ARNOLD pan Louis-Franćois DURRET pani Marie-Claire GUYADER pani Caroline JORANT pani Jeanne MARCUCCI pan Jean-Luc SALANAVE pan Patrick Terence SHERIDAN pan pan pan pan pan pan Ugo BOLLETTINI Raffaele DI SAPIA Angelo PAPA Roberto RANIERI Giuseppe SEDDA Paolo VENDITTI

Hiszpania (5 stanowisk)

Francja (6 stanowisk)

Irlandia (1 stanowisko) Włochy (6 stanowisk)

Cypr (1 stanowisko) Łotwa (1 stanowisko) Litwa (1 stanowisko) Węgry (3 stanowiska)

pan Panicos DEMETRIADES pan Andrejs SALMIŅŠ pan Donaldas JASULAITIS pan Kristóf HORVÁTH pan Attila NAGY pani Ágnes Bajor SZÉLNÉ pan Jan WIEMAN pan Huub RAKHORST pani Marlies HOEDEMAKERS pan Andres MOLIN pani Christine GÖSTL pan Grzegorz KRZYSZTOSZEK pani Elżbieta WRÓBLEWSKA pan Jacek Tadeusz KANIEWSKI pan José Joaquim GONÇALVES MARQUES pan Luís José RODRIGUES DA COSTA pan Ivo NOVAK pan Marián NANIAŠ pan Eduard ĎURČEK pan Riku Eino Juhani HUTTUNEN pani Tuula Inkeri PURRA pan Sven-Olov ERICSON pan Ali ETEMAD pan Sven NORDLÖF

Niderlandy (3 stanowiska)

Austria (2 stanowiska) Polska (5 stanowisk) (1)

Portugalia (3 stanowiska) (2) Słowenia (1 stanowisko) Słowacja (2 stanowiska) Finlandia (2 stanowiska) Szwecja (3 stanowiska)

_____________ (1) Na tym etapie dwa stanowiska pozostają nieobsadzone. (2) Na tym etapie jedno stanowisko pozostaje nieobsadzone.

21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/17

Zjednoczone Królestwo (6 stanowisk)

pani Megan PRESTON pan David POWELL pan Mark ELLIOTT pan John LUKE pan Martin OLIVA pani Louise ROBSON pan Dragos Paul POPESCU pan Razvan Eugen NICOLESCU pan Tudor LAVRIC pani Elena POPESCU pan Mitko JANKOW pani Katerina KOSTADINOWA

Rumunia (4 stanowiska)

Bułgaria (2 stanowiska)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 25 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.