Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 6

Strona 6 z 11

Ma to na celu głównie zminimalizowanie zewnętrznego zanieczyszczenia zawartością jelit ślepych w trakcie pobierania próbek. Można to najskuteczniej osiągnąć poprzez ostrożną ręczną trakcję na złączu z jelitem. Należy pobrać jedno nieuszkodzone jelito ślepe od każdego ptaka; osoby pobierające próbki upewniają się czy jelito ślepe jest w całości, gdyż w przeciwnym razie nie należy go pobierać. Próbki pobiera się od ptaków wybranych wyrywkowo, nienastępujących po sobie, spośród całej partii (pomijając pierwszą część partii przeznaczonej do uboju). W jednej jałowej torebce/jednym jałowym opakowaniu do transportu może się znajdować 10 pobranych jelit ślepych. Wszelkie istotne informacje uzyskane z próbki muszą zostać zapisane na formularzu pobierania próbek wystawianym przez właściwy organ, aby umożliwić spełnienie wymogów sprawozdawczych określonych w części E. Każda próbka i formularz jej pobrania muszą być oznaczone unikalnym numerem, który należy stosować od momentu pobrania próbki aż do badania. Właściwy organ musi uruchomić system wydawania i stosowania niepowtarzalnych numerów. Należy stosować ten sam identyfikator partii drobiu kierowanej do uboju, który używany jest w odniesieniu do próbki tuszy. Próbki jelit ślepych przewożone są w postaci nieuszkodzonego jelita ślepego do laboratorium w ciągu 24 godzin (tzn. przesyłką priorytetową lub kurierską) i natychmiast poddawane są badaniu. Jeżeli nie jest to możliwe, próbki należy przechowywać w warunkach chłodniczych przynajmniej do momentu przewiezienia do laboratorium i należy je zbadać najpóźniej w ciągu 72–80 godzin od pobrania. W laboratorium próbki, które nie mogą zostać zbadane w dniu dostarczenia, należy przechowywać w warunkach chłodniczych aż do badania. Zawartość jelit ślepych należy w laboratorium usunąć w sposób aseptyczny i zgromadzić w jedną zbiorczą próbkę. 2. Metoda diagnostyczna 2.1. Hodowla Hodowla bezpośrednia na pożywce selektywnej stwarza dobre możliwości stwierdzenia obecności Campylobacter. Hodowlę bezpośrednią próbki należy wyhodować na pożywce selektywnej odpowiedniej dla Campylobacter (tzn. zmodyfikowanej niezawierającej krwi selektywnej pożywce dla Campylobacter, Karmali lub Preston Agar). Płytki należy inkubować w temperaturze 41,5 ± 1 °C w atmosferze mikrotlenowej przez co najmniej 48 +/– 2 godziny. Wzrost można stwierdzić po 24 godzinach. Atmosferę mikrotlenową można uzyskać w dostępnych w sprzedaży inkubatorach mikrotlenowych (mieszanina gazów 10 %CO2/6 %O2). W przypadku braku takich inkubatorów można użyć systemów hodowli mikrotlenowej, tzn. słojów gazowych. W sprzedaży dostępne są systemy pakowania w gazie zapewniające właściwą atmosferę mikrotlenową. Należy przeprowadzić odpowiednie kontrole pozytywne i negatywne każdej partii próbek, dla których przeprowadzana jest hodowla. 2.2. Potwierdzenie występowania i specyfikacja rodzaju Campylobacter Izolację i potwierdzenie występowania organizmów Campylobacter należy przeprowadzać zgodnie z ISO 10272-1:2006(E). Należy dokonać specjacji co najmniej jednego izloatu Campylobacter w danej partii, stosując metody fenotypowe opisane w ISO 10272-1:2006(E) lub opublikowane metody molekularne, takie jak metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Należy określić zastosowaną metodę. Izolat poddany procesowi specjacji należy następnie wykorzystać w badaniach oporności przeciwdrobnoustrojowej. Jeżeli laboratorium ma niewielkie doświadczenie w przeprowadzaniu specjacji, wówczas jego personel przechowuje izolat według wskazówek podanych w 2.4. do momentu odbycia dodatkowego szkolenia lub przesłania do bardziej doświadczonego laboratorium po konsultacji ze wspólnotowym laboratorium referencyjnym ds. Campylobacter. 2.3. Kontrola jakości W celu zapewnienia wysokiej jakości część izolatów Campylobacter spp. (maksymalnie osiem) jest przesyłana do wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.