Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 8

Strona 8 z 11

W trakcie transportu próbki należy przechowywać w temperaturze od + 2 do 8 °C w środowisku wolnym od zewnętrznych zanieczyszczeń. Wszystkie próbki powinny dotrzeć do laboratorium w ciągu 24 godzin od pobrania. W wyjątkowych sytuacjach (np. w trakcie długich podróży, weekendów lub dni wolnych od pracy), okres ten można wydłużyć do 80 godzin. W przypadku gdy badaniem Campylobacter i Salmonella zajmują się różne laboratoria, wówczas w pierwszej kolejności próbki otrzymuje laboratorium badające Campylobacter. 2. Pobieranie próbek w laboratorium i metody analityczne 2.1. Przyjęcie próbek W chwili przyjęcia próbek laboratoria sprawdzają informacje podane przez osobę pobierającą i uzupełniają odpowiednią część formularza pobrania próbek. W laboratorium próbki przechowywane są w temperaturze + 2–8 °C; laboratoryjna procedura pobierania próbek rozpoczyna się jak najszybciej od momentu przyjęcia próbek w laboratorium, a w każdym razie w ciągu 72–80 godzin od pobrania. 2.2. Przygotowanie próbki Wszystkie otrzymane próbki są sprawdzane w celu stwierdzenia, czy opakowanie, w którym próbka była transportowana, nie zostało naruszone przed rozpoczęciem badania. Osoby zajmujące się tym muszą na wszystkich etapach unikać zanieczyszczenia krzyżowego między próbkami i ze środowiska otaczającego. Mając założone rękawiczki jednorazowe, należy wyjąć kurczaka z torebki, uważając, aby nie zanieczyścić jego zewnętrznej powierzchni. Przy użyciu jałowych narzędzi i stosując technikę aseptyczną, należy usunąć skórę z szyi, jeżeli występuje, wraz ze skórą z jednej strony tuszy bez tłuszczu, przygotować materiał do analizy o masie 27 g i umieścić w Stomacherze (lub Pulsifierze). 2.3. Zawiesina pierwotna Materiał do analizy o masie 27 g umieszcza się w dziewięciu pojemnikach (każdy o objętości 243 ml) wypełnionych uprzednio ogrzanym do temperatury pokojowej roztworem zbuforowanej wody peptonowej (BPW). Mieszanina pozostaje w Stomacherze lub Pulsifierze przez ok. 1 min. (materiał do analizy musi mieć masę 27 g, aby można było przeprowadzić badanie wykrywające równocześnie Salmonella spp. i Campylobacter spp. z tej samej próbki). Należy unikać spieniania poprzez usunięcie powietrza ze Stomachera, na ile to możliwe. Zawiesinę pierwotną stosuje się następująco: a) 10 ml (~1 g) przenoszone jest do 90 ml pożywki wzbogacającej do wykrywania Campylobacter spp.; b) 10 ml (~1 g) przenoszone jest do pustej jałowej probówki; 1 ml używa się do oznaczenia liczby Campylobacter spp. na płytkach selektywnego podłoża. Pozostałość zawiesiny pierwotnej (250 ml ~ 25 g) wykorzystuje się do wykrywania Salmonella spp. 2.4. Metody wykrywania i identyfikacji Salmonella spp. 2.4.1. W y k r y w a n i e S a l m o n e l l a s p p . Salmonella spp. wykrywa się zgodnie z ISO 6579-2002 (E). „Mikrobiologia żywności i pasz – horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.”.

21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/33

2.4.2. O k r e ś l a n i e s e r o t y p ó w S a l m o n e l l a s p p . Przynajmniej jeden izolat z każdej pozytywnej próbki powinien zostać oznaczony w krajowym laboratorium referencyjnym ds. Salmonella przy użyciu schematu Kaufmanna-White’a. W celu zapewnienia jakości część szczepów nieoznaczalnych izolatów jest wysyłana do wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. Salmonella (maksymalnie 16 nieoznaczalnych izolatów). Część z tych izolatów wysyła się do tego laboratorium w odstępach kwartalnych. 2.4.3. F a g o t y p o w a n i e S a l m o n e l l a s p p . W przypadku Enteritidis i S. Typhimurium zaleca się oznaczenie fagotypu przynajmniej jednego izolatu z każdej pozytywnej próbki, wykorzystując w tym celu protokół Agencji Ochrony Zdrowia w Colindale w Londynie. 2.5. Metody wykrywania, identyfikacji i oznaczania ilościowego Campylobacter spp. 2.5.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.