Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 74

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 74

Strona 74 z 91

30.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela H.2 Ptactwo domowe: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalny rozmiar pomieszczenia (m2) Minimalna powierzchnia na jednego ptaka (m2) Minimalna wysokość pomieszczenia (cm) Minimalna długość karmnika na jednego ptaka (cm)

L 197/71

Masa ciała (g)

Do 200 ponad 200 do 300 ponad 300 do 600 ponad 600 do 1 200 ponad 1 200 do 1 800 ponad 1 800 do 2 400 ponad 2 400

1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,025 0,03 0,05 0,09 0,11 0,13 0,21

30 30 40 50 75 75 75

3 3 7 15 15 15 15

W przypadku gdy ze względów naukowych niemożliwe jest zapewnienie minimalnych wymaganych wymiarów pomieszczenia, długość okresu takiego ograniczenia powinna być uzasadniona przez badacza i określona w uzgodnieniu z zootechnikiem lub właściwą osobą zobowiązaną do świadczenia doradztwa w odniesieniu do dobrostanu zwierząt. W takich okolicznościach, ptactwo można trzymać w mniejszych pomieszczeniach zawierających odpowiednie urozmaicenie warunków bytowania, o minimalnej powierzchni podłogi równej 0,75 m2. Pomieszczenia takie mogą być wykorzystywane do trzymania dwóch kur niosek lub małych grup ptaków zgodnie z wymogami dotyczącymi zalecanych zakresów powierzchni podanymi powyżej.

c.

Wytyczne dodatkowe dotyczące utrzymywania i opieki nad indykami domowymi, podczas trzymania i prowadzenia procedur

Dzikie indyki regularnie wykorzystują zróżnicowane warunki otoczenia, manifestując różnorodne zachowania, w tym kąpiele piaskowe, poszukiwanie pożywienia i polowanie. Zachowania społeczne dzikich indyków są złożone, zwłaszcza w okresach lęgowych. Indyki domowe (Meleagris gallopavo) zachowują wiele cech ptaków dzikich, istnieją jednak istotne różnice, na przykład indyki domowe są pozbawione zdolności do lotu, mogą jednak szybko biegać, skakać oraz szybować, zwłaszcza we wczesnym wieku.

Indyki domowe są zwierzętami o bardzo silnym zmyśle społecznym i nie powinny być trzymane w odosobnieniu. Należy tworzyć stabilne grupy wkrótce po pozyskaniu ptaków; konieczne jest odpowiednie monitorowanie grup, ponieważ agresywne wydziobywanie piór i zadziobywanie innych ptaków może występować już od pierwszego dnia życia.

Kulawizna jest problemem występującym powszechnie i powinna być uważnie monitorowana. Strategie walki z kulawizną powinny być uzgadniane ze specjalistą weterynarii.

Indykom należy zapewnić dostępność grzęd zainstalowanych na wysokości, która zabezpiecza grzędujące ptaki przed atakiem, wydziobywaniem i wyskubywaniem piór przez ptaki znajdujące się na ziemi. Starszym lub mniej ruchliwym ptakom należy jednak zapewnić specjalne urządzenia ułatwiające dostęp do grzęd, takie jak drabinki. Jeśli nie jest to możliwe, grzędy należy instalować na niższej wysokości (na przykład 5 cm). Kształt i wymiary grzędy powinny odpowiadać szybkiemu wzrostowi pazurów u tych ptaków. Grzędy powinny być owalne lub prostokątne, z zaokrąglonymi końcami i wykonane z drewna lub tworzyw sztucznych.

Ptakom należy zawsze zapewnić dostęp do kąpieli piaskowych. Materiały odpowiednie do tego celu to świeże trociny lub piasek. Kostki słomy mogą stanowić urozmaicenie warunków bytowania i zapewnić schronienie przed atakiem ptaków dominujących, jednak wymagają częstej wymiany, a starsze ptaki mogą wymagać dodatkowych drabinek ułatwiających dostęp do nich.

L 197/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela H.3 Indyki domowe: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalny rozmiar pomieszczenia (m2) Minimalna powierzchnia na jednego ptaka (m2) Minimalna wysokość pomieszczenia (cm) Minimalna długość karmnika na jednego ptaka (cm)

30.7.2007

Masa ciała (kg)

Do 0,3 ponad 0,3 do 0,6 ponad 0,6 do 1 ponad 1 do 4 ponad 4 do 8 ponad 8 do 12 ponad 12 do 16 ponad 16 do 20 ponad 20

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

0,13 0,17 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60 1,00

50 50 100 100 100 150 150 150 150

3 7 15 15 15 20 20 20 20

Wszystkie boki pomieszczenia powinny mieć długość co najmniej 1,5 m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 74 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.