Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 82

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 82

Strona 82 z 91

inwentarskich), a nie do zbiorników stosowanych do zapładniania naturalnego i stymulacji znoszenia jaj ze względu na wydajność hodowlaną, ponieważ te ostatnie są mniejsze. Wymagane wymiary podano dla zwierząt dorosłych w oznaczonych kategoriach rozmiarów; młode i kijanki należy przenieść lub zmienić wymiary pomieszczenia zgodnie z zasadą skali. (**) Mierzona od pyszczka do odbytu.

4.3.2.

Pomieszczenia dla płazów ziemnowodnych okresowo wodnych i okresowo ziemnych Płazy ziemnowodne trzymane są w pomieszczeniach obejmujących część ziemną i część wodną. Obszar wodny terrarium powinien umożliwiać zwierzętom zanurzenie się. W przypadku gdy system obiegu wody nie jest stosowany, należy wymieniać wodę co najmniej dwa razy w tygodniu.

Każde terrarium powinno mieć pokrywę zapobiegającą ucieczce zwierząt. Zaleca się pomalowanie lub zakrycie w inny sposób przezroczystych ścian w celu zminimalizowania uszkodzeń zwierzęcia. Urozmaicenie warunków otoczenia może obejmować: wyłożenie podłogi w pobliżu basenu miękkim, piankowym tworzywem sztucznym, wprowadzenie kamieni, kawałków sztucznej kory, sztucznych konarów i liści, oraz półek. Należy unikać stosowania drobnych trocin i innych materiałów o drobnych cząstkach, ponieważ mają one negatywny wpływ na wrażliwą skórę płazów, stanowią podłoże do rozwoju czynników chorobotwórczych i nie nadają się do czyszczenia i ponownego użytku.

Tabela I.4 Ziemnowodne okresowo wodne bezogonowe, np. Rana temporaria: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalna powierzchnia dla każdego dodatkowego zwierzęcia w utrzymywaniu grupowym (cm2)

Długość ciała (*) (cm)

Minimalny rozmiar pomieszczenia (**) (cm2)

Minimalna wysokość pomieszczenia (***) (cm)

Minimalna głębokość wody (cm)

Do 5,0 ponad 5,0 do 7,5 ponad 7,5

(*) (**) (***)

1 500 3 500 4 000

200 500 700

20 30 30

10 10 15

Mierzona od pyszczka do odbytu. Jedna trzecia obszaru ziemnego, dwie trzecie obszaru wodnego, w głębokości umożliwiającej zwierzętom zanurzenie się. Mierzona od powierzchni obszaru ziemnego do wewnętrznej krawędzi górnej terrarium; wysokość pomieszczenia powinna być ponadto dostosowana do urozmaicenia wprowadzonego do wewnątrz.

L 197/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela I.5 Ziemnowodne okresowo ziemne bezogonowe, np. Bufo marinus: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalny rozmiar pomieszczenia (**) (cm2) Minimalna powierzchnia dla każdego dodatkowego zwierzęcia w utrzymywaniu grupowym (cm2)

30.7.2007

Długość ciała (*) (cm)

Minimalna wysokość pomieszczenia (***) (cm)

Minimalna głębokość wody (cm)

Do 5,0 ponad 5,0 do 7,5 ponad 7,5

(*) (**) (***)

1 500 3 500 4 000

200 500 700

20 30 30

10 10 15

Mierzona od pyszczka do odbytu. Dwie trzecie obszaru ziemnego, jedna trzecia obszaru wodnego, w głębokości umożliwiającej zwierzętom zanurzenie się. Mierzona od powierzchni obszaru ziemnego do wewnętrznej krawędzi górnej terrarium; wysokość pomieszczenia powinna być ponadto dostosowana do urozmaicenia wprowadzonego do wewnątrz.

4.3.3.

Pomieszczenia dla płazów drzewnych Odpowiednio do wzorców zachowań różnych gatunków drzewnych, należy uwzględnić wprowadzenie odpowiednich konstrukcji do wspinania się i odpoczynku dla gatunków drzewnych (patrz: ust. 4.3.2). Dodatkowo należy zapewnić obszar wodny umożliwiający zwierzętom zanurzenie się lub zaspokojenie zapotrzebowania na większą wilgotność. W przypadku stosowania wanienek z wodą ich ustawienie powinno pozwalać płazom na wygodne wchodzenie i wychodzenie.

Tabela I.6 Drzewne bezogonowe, np. Hyla cinerea: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalna powierzchnia dla każdego dodatkowego zwierzęcia w utrzymywaniu grupowym (cm2)

Długość ciała (*) (cm)

Minimalny rozmiar pomieszczenia (**) (cm2)

Minimalna wysokość pomieszczenia (***) (cm)

Do 3,0 ponad 3,0

(*) (**) (***)

900 1 500

100 200

30 30

Mierzona od pyszczka do odbytu. Dwie trzecie obszaru ziemnego, jedna trzecia obszaru wodnego, w głębokości umożliwiającej zwierzętom zanurzenie się. Mierzona od powierzchni obszaru ziemnego do wewnętrznej krawędzi górnej terrarium; wysokość pomieszczenia powinna być ponadto dostosowana do urozmaicenia wprowadzonego do wewnątrz, np. półek, dużych sztucznych konarów i konstrukcji do wspinania się.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 82 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.