Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 14

Strona 14 z 16

rosyjskie ceny eksportowe produktu objętego postępowanie stosowane w wywozie do Wspólnoty były zawsze wyższe od MCI wynoszącej 115 EUR za tonę, a od 2003 r. do końca okresu badanego ceny te znacznie przekraczały MCI. Podczas ODP średnie rosyjskie ceny eksportowe stosowane w wywozie na rynek wspólnotowy były o 68 % wyższe od MCI. Fakt ten wyraźnie wskazuje na to, że przynajmniej od 2003 r. obowiązujące środki nie miały wpływu na rosyjskie ceny eksportowe.

Średnia cena jednostkowa (w EUR/tonę) 2002 2003 2004 2005 ODP

Rosyjska średnia cena jednostkowa MCI Wielkość, o jaką rosyjskie ceny przekraczały MCI (w %)

119 115 3%

133 115 16 %

154 115 34 %

180 115 56 %

193 115 68 %

Źródło: Dane Eurostatu dotyczące rosyjskich cen eksportowych.

(98)

Dlatego też, przy założeniu niezmiennych warunków, nie ma powodów, by rosyjscy producenci eksportujący stosowali niższe ceny w przypadku uchylenia obowiązujących środków, zważywszy na fakt, iż we wcześniejszym okresie ich ceny były na znacznie wyższym poziomie.

względnie stałym poziomie w całym okresie badanym, pomimo tego, że od 2002 r. obowiązujące środki nie wywierały żadnego faktycznego wpływu na ceny eksportowe i w konsekwencji nie stanowiły żadnej przeszkody dla zwiększenia rosyjskiego wywozu.

(99)

Ponadto, jak wskazano w motywie 67, rosyjscy eksporterzy utrzymywali wielkość wywozu do Wspólnoty na

(100) W

(1) Sprawa T-210/95 EFMA przeciwko Radzie (1995). ECR, str. II-3291, pkt 60. (2) Ibidem pkt 59.

związku z tym, przy założeniu niezmiennych warunków, nie jest prawdopodobne, by rosyjscy producenci eksportujący dokonali sprzedaży dodatkowych ilości na rynku wspólnotowym, w przypadku uchylenia obowiązujących środków, mając na uwadze, że środki te nie maja wpływu na wielkość rosyjskiego wywozu.

L 198/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

(101) Dlatego też stwierdza się, że z uwagi na brak wpływu

obowiązujących środków na ceny eksportowe stosowane przez rosyjskich eksporterów lub ceny płacone przez importerów wspólnotowych za ten sam przywóz, lub też na wielkość rosyjskiego wywozu do Wspólnoty, zniesienie środków nie będzie miało prawdopodobnie żadnego wpływu na wymienione ceny lub wielkość. W związku z powyższym zniesienie środków nie będzie miało wpływu na sytuacje przemysłu wspólnotowego. W konsekwencji nie można stwierdzić, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu w przypadku uchylenia obowiązujących środków.

2004 r., kiedy wartość ta osiągnęła prawie 20 %. Jak wykazano powyżej, sytuacja ta miała miejsce pomimo faktu, że obowiązujące środki nie miały żadnego faktycznego wpływu na ceny eksportowe i wielkość wywozu w całym okresie badanym i w konsekwencji nie stanowiły żadnej przeszkody dla zwiększenia rosyjskiego wywozu.

(107) W dochodzeniu ustalono, iż podczas ODP ceny ekspor-

(102) Bez względu na powyższe wnioski, w trakcie docho-

dzenia, jak wskazano poniżej, zbadano również różne zarzuty sformułowane przez przemysł wspólnotowy dotyczące ewentualnego oddziaływania istniejących i nowych wolnych mocy produkcyjnych w Rosji oraz prawdopodobieństwa przekierowania do Wspólnoty sprzedaży innych rosyjskich producentów. 2. Wolne moce produkcyjne w Rosji

(103) Jak wskazano w motywach 46 i 50 żadne z rosyjskich

towe stosowane przez objętych próbą producentów eksportujących w wywozie do Wspólnoty na podstawie ceny ex-works były około 1–5 % niższe od cen eksportowych stosowanych w wywozie do innych krajów trzecich. Jak wskazano w motywie 56 również rosyjskie krajowe ceny sprzedaży ex-works były wyższe od cen eksportowych stosowanych w wywozie do Wspólnoty, w szczególności w przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych w odległych miejscach, ze względu na znaczne różnice w kosztach transportu. Na tej podstawie można stwierdzić, że pod względem cen rynek wspólnotowy nie jest szczególnie atrakcyjny dla rosyjskich producentów w porównaniu z innymi dużymi rynkami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.