Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 16

Strona 16 z 16

(111) Jak wykazano powyżej, obowiązujące środki nie wywarły

rozporządzenia podstawowego, środki antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu mocznika pochodzącego z Rosji powinny zostać uchylone, a postępowanie zakończone. tj. znaczne zakłócenie struktury kosztów rosyjskich eksporterów w związku ze stosowanym przez Rosję podwójnym cennikiem gazu, uznaje się za konieczne dokładne monitorowanie zmian w przywozie mocznika pochodzącego z Rosji, aby ułatwić podjęcie szybkich działań gdyby sytuacje tego wymagała.

(116) Mając na uwadze okoliczności opisane w motywie 109,

żadnego wpływu na ceny eksportowe stosowane przez rosyjskich eksporterów, na ceny płacone przez wspólnotowych importerów za ten sam przywóz lub na wielkość wywozu z Rosji skierowanego na rynek wspólnotowy. W tym samym czasie, pomimo kontynuacji przywozu po cenach dumpingowych z Rosji, przemysł wspólnotowy nie poniósł żadnej szkody. Dlatego też uchylenie obowiązujących środków nie będzie miało wpływu na rosyjskie ceny eksportowe lub wielkość wywozu, a tym samym na sytuację przemysłu wspólnotowego.

(117) Ponieważ zgodnie z poprzedzającymi motywami należy

uchylić obowiązujące środki i zakończyć postępowanie, częściowy przegląd okresowy dotyczący stosowności formy środków oraz częściowy przegląd okresowy, którego zakres ograniczono do zbadania dumpingu w odniesieniu do EuroChem, powinny również zostać zakończone,

(112) Ponadto analiza innych czynników zewnętrznych wska-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

zanych przez wnioskodawcę nie podważa powyższych wniosków, ponieważ nie wskazuje na uzasadnioną możliwość wzrostu wielkości lub obniżenia cen rosyjskiego przywozu na rynek wspólnotowy w związku z tymi czynnikami.

(113) Na podstawie powyższych ustaleń nie można stwierdzić,

Artykuł 1 Niniejszym uchyla się cło antydumpingowe nałożone na przywóz pochodzącego z Rosji mocznika objętego kodami CN 3102 10 10 i 3102 10 90; postępowanie dotyczące tego przywozu zostaje zakończone. Artykuł 2 Częściowe przeglądy okresowe środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu mocznika objętego kodami CN 3102 10 10 i 3102 10 90 oraz pochodzącego z Rosji zostają niniejszym zakończone. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

że istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu w przypadku uchylenia obowiązujących środków.

G. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(114) Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych

faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się zalecić uchylenie obowiązujących środków. Wyznaczono również termin, w którym strony mogły przedstawić swoje uwagi do ujawnionych informacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.