Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 3

Strona 3 z 16

(16)

Dziewięciu producentów wspólnotowych prawidłowo wypełniło formularz dotyczący kontroli wyrywkowej i oficjalnie zgodziło się na dalszą współpracę podczas dochodzenia. Cztery z dziewięciu przedsiębiorstw, które uznano za reprezentatywne dla przemysłu wspólnotowego pod względem wielkości produkcji i sprzedaży mocznika we Wspólnocie, zostało wybranych do próby. Czterech objętych próbą producentów wspólnotowych reprezentowało podczas ODP około 50 % łącznej produkcji przemysłu wspólnotowego, jak określono w motywie 63, a produkcja dziewięciu wyżej wymienionych producentów wspólnotowych stanowiła 60 % produkcji we Wspólnocie. Wskazana próba obejmowała największą reprezentatywną wielkość produkcji i sprzedaży mocznika we Wspólnocie, która mogła zostać objęta dochodzeniem w określonym czasie.

(11)

Komisja oficjalnie powiadomiła EuroChem, które złożyło wniosek dotyczący częściowego przeglądu okresowego, a także przedstawicieli Rosji o wszczęciu częściowego

(1) Dz.U. C 105 z 4.5.2006, str. 12; Dz.U. C 23 z 1.2.2007, str. 8.

Pięciu producentów wspólnotowych prawidłowo wypełniło formularz dotyczący kontroli wyrywkowej i oficjalnie zgodziło się na dalszą współpracę podczas dochodzenia. Wywóz tych pięciu producentów eksportujących stanowił 60 % łącznego rosyjskiego wywozu do Wspólnoty podczas ODP.

L 198/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

(17)

Próba składająca się z trzech producentów eksportujących, która mogła zostać objęta dochodzeniem w określonym czasie, została wybrana zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego na podstawie największej ilości wywozu mocznika dokonanego do Wspólnoty. Wywóz tych trzech producentów eksportujących objętych próbą stanowił 50 % łącznego rosyjskiego wywozu do Wspólnoty podczas ODP. Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego przeprowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie wybranych prób i nie wniosły one sprzeciwu. Zgodnie z dodatkowymi informacjami ustalono, w późniejszym okresie, że wielkość wywozu jednego z trzech producentów eksportujących objętych próbą nie była w rzeczywistości jedną z największych ilości wywozu dokonywanego do Wspólnoty. W związku z tym wskazany producent eksportujący został wyłączony z próby i zastąpiony czwartym w kolejności producentem eksportującym. Skład zmienionej w ten sposób próby reprezentował 48 % łącznego rosyjskiego wywozu do Wspólnoty podczas ODP.

(23)

b) objęci próbą producenci eksportujący w Rosji: — JSC Mineral and Chemical Company (Eurochem), Moskwa, Rosja, i jego dwa powiązane przedsiębiorstwa produkcyjne: — OJSC Azot (NAK Azot), Nowomoskowsk, Rosja, oraz — OJSC Nevinnomyssky Azot „Nevinnomyssky Azot” (Nevinka Azot), Niewinnomyssk, Rosja, — JSC Minudobrenia, Perm, Rosja, — JSC Acron, Velikij Novgorod, Rosja.

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

(18)

(19)

1. Produkt objęty postępowaniem Produkt objęty postępowaniem to ten sam produkt co produkt objęty pierwotnym dochodzeniem oraz poprzednim dochodzeniem dotyczącym przeglądu wygaśnięcia, tzn. mocznik sklasyfikowany w ramach kodów CN 3102 10 10 i 3102 10 90 i pochodzący z Rosji. Mocznik jest produkowany najczęściej z amoniaku, który z kolei produkowany jest z gazu ziemnego. Może przybierać formę stałą lub płynną. Mocznik w formie stałej może być wykorzystywany w rolnictwie i przemyśle. Mocznik klasy rolnej może być stosowany albo jako nawóz, który rozrzuca się na glebę, albo jako dodatek do paszy dla zwierząt. Mocznik klasy przemysłowej jest surowcem do produkcji niektórych klejów i tworzyw sztucznych. Mocznik w formie płynnej może być wykorzystywany zarówno jako nawóz, jak i do celów przemysłowych. Chociaż mocznik występuje w różnych formach opisanych powyżej jego właściwości chemiczne są ogólnie takie same i w związku z tym do celów obecnego postępowania można uznać go za jeden produkt. 2. Produkt podobny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.