Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 4

Strona 4 z 16

(20)

Kwestionariusze zostały przesłane do czterech próbą producentów wspólnotowych, trzech próbą rosyjskich producentów eksportujących wszystkich importerów i użytkowników, którzy sili.

objętych objętych oraz do się zgło-

(21)

Odpowiedzi na kwestionariusz otrzymano od czterech objętych próbą producentów wspólnotowych, od trzech producentów eksportujących w Rosji oraz od jednego niepowiązanego importera i 7 użytkowników we Wspólnocie. Ponadto kilku importerów i użytkowników oraz ich stowarzyszenia przedstawiło uwagi bez udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów analizy oraz przeprowadziła wizyty weryfikacyjne na terenie zakładów następujących przedsiębiorstw: a) producenci wspólnotowi objęci próbą: — Fertiberia SA, Madryt, Hiszpania, — Nitrogénművek Zrt., Pétfűrdo, Węgry, — SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Lutherstadt Wittenberg, Niemcy, — Yara SA, Bruksela, Belgia i jego powiązany producent Yara Sluiskil B.V., Sluiskil, Niderlandy;

(24)

(22)

(25)

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z dochodzenia pierwotnego i dochodzenie w sprawie przeglądu wygaśnięcia, w wyniku bieżących dochodzeń przeglądowych potwierdzono, że produkt objęty postępowaniem i mocznik wyprodukowany i sprzedawany przez producentów wspólnotowych na rynku wspólnotowym oraz mocznik wyprodukowany i sprzedawany na rosyjskim rynku krajowym cechują się tymi samymi właściwościami chemicznymi oraz mają to samo podstawowe zastosowanie. Produkty te uznaje się zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/7

C. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

LUB

można było jednak stwierdzić w odniesieniu do cen gazu.

tego

samego

1. Kontynuacja dumpingu podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym

(26)

(33)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy ma miejsce dumping w ODP i w takim przypadku, czy wygaśnięcie środków prowadziłoby do kontynuacji dumpingu. 1.1. Kontekst ogólny

(27)

Jak wspomniano w motywie 16, pięciu rosyjskich producentów eksportujących mocznik współpracowało podczas dochodzenia. Wywóz tych pięciu producentów stanowił 60 % wywozu mocznika pochodzącego z Rosji do Wspólnoty w ODP, w wysokości 1,39 miliona ton. Przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Rosji stanowił 16 % konsumpcji we Wspólnocie wynoszącej 8,98 miliona ton w ODP. Dlatego też stwierdzono, że poziom współpracy jest wysoki. 1.2. Wartość normalna

W odniesieniu do dostawców gazu ustalono, na podstawie danych opublikowanych w uznanych międzynarodowych źródłach specjalizujących się w rynkach energetycznych, że ceny płacone przez producentów rosyjskich były wyjątkowo niskie. Wynosiły one przykładowo jedną piątą ceny eksportowej gazu ziemnego wywożonego z Rosji i były znacznie niższe od cen gazu płaconych przez producentów wspólnotowych. W tym zakresie, wszystkie dostępne dane wskazują, że krajowe ceny gazu w Rosji były cenami regulowanymi, które znajdują się na znacznie niższym poziomie niż ceny rynkowe płacone na nieregulowanych rynkach gazu ziemnego. Ponieważ ceny gazu nie były w sposób uzasadniony odzwierciedlone w rejestrach księgowych czterech wymienionych przedsiębiorstw, konieczne było ich dostosowanie zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Koszty produkcji przedsiębiorstw objętych próbą zostały odpowiednio skorygowane.

(28)

(34)

(29)

Należy wskazać, że jeden producent eksportujący kontroluje dwa przedsiębiorstwa powiązane, które produkują i dokonują wywozu mocznika. Próba, o której mowa w motywie 19, obejmuje zatem cztery przedsiębiorstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.