Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 5

Strona 5 z 16

W pierwszej kolejności ustalono, w odniesieniu do czterech przedsiębiorstw, czy ich łączna wielkość sprzedaży krajowej mocznika była reprezentatywna w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, tj. czy stanowiła co najmniej 5 % łącznej wielkości sprzedaży produktu objętego postępowaniem wywożonego do Wspólnoty. Podczas dochodzenia wykazano, że wielkość sprzedaży mocznika wszystkich czterech przedsiębiorstw na rynku krajowym była reprezentatywna. Aby ustalić, czy sprzedaż mocznika na rynku krajowym była dokonywana w zwykłym obrocie handlowym, należało określić koszty produkcji. W tym zakresie należy zauważyć, że koszty energii takie jak elektryczność i gaz składają się na znaczną część kosztu produkcji oraz istotną część całkowitego kosztu produkcji. Zbadano zatem, zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, czy koszty związane z produkcją i sprzedażą produktu objętego postępowaniem zostały w sposób uzasadniony odzwierciedlone w rejestrach księgowych strony, której dotyczy postępowanie. Dochodzenie nie wykazało elementów wskazujących na brak uzasadnionego ujęcia kosztów energii elektrycznej w rejestrach. W tym kontekście zaznacza się m.in., że ceny płacone przez producenta rosyjskiego za energię elektryczną w ODP nie odbiegały od międzynarodowych cen rynkowych, jeżeli porówna się je do cen stosowanych w takich krajach jak Kanada czy Norwegia. Nie

(30)

Wobec braku wolnych od zniekształceń cen gazu odnoszących się do rosyjskiego rynku krajowego oraz zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia podstawowego ceny gazu musiały zostać ustalone na jakiejkolwiek innej uzasadnionej podstawie, w tym w oparciu o informacje płynące z innych reprezentatywnych rynków. Cena dostosowana ustalona została na postawie średniej ceny gazu rosyjskiego sprzedawanego na wywóz na granicy niemieckoczeskiej („Waidhaus”) z pominięciem kosztów transportu. Waidhaus jako główny punkt sprzedaży gazu rosyjskiego do UE – największego rynku zbytu gazu rosyjskiego, na którym ceny w sposób uzasadniony odzwierciedlają koszty – może być uznany za rynek reprezentatywny.

(35)

(31)

Po opisanym powyżej dostosowaniu kosztów produkcji okazało się, że tylko dwa przedsiębiorstwa dokonywały reprezentatywnej sprzedaży krajowej w zwykłym obrocie handlowym. W związku z powyższym w przypadku tych dwóch przedsiębiorstw wartość normalna została ustalona na podstawie ich krajowej sprzedaży produktu podobnego zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(36)

(32)

W odniesieniu do dwóch pozostałych przedsiębiorstw wartość normalna została ustalona na podstawie cen sprzedaży krajowej dwóch producentów, o których mowa w motywie 35, dokonujących reprezentatywnej sprzedaży krajowej w zwykłym obrocie handlowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Ze względu na poufny charakter tych informacji nie można było ich ujawnić w sposób szczegółowy, ponieważ jedno z dwóch przedsiębiorstw, od którego pochodziły informacje, było powiązane z przedsiębiorstwem, dla którego ustalano wartość normalną. W związku z powyższym, jeżeli wymienione informacje zostałyby ujawnione, przedsiębiorstwo, o którym mowa, mogłoby odtworzyć poufne dane handlowe pochodzące od innego przedsiębiorstwa.

L 198/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

1.3. Cena eksportowa

(37)

2. Prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu 2.1. Wpływ zniesienia obowiązujących środków wprowadzonych względem przywozu dumpingowego.

(42)

W każdym przypadku, gdy produkt objęty postępowaniem był sprzedawany niezależnym klientom we Wspólnocie w ramach wywozu, cena eksportowa była ustalana zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, mianowicie na podstawie faktycznie zapłaconych lub należnych cen eksportowych. W odniesieniu do jednego producenta eksportującego, w przypadku którego sprzedaż była dokonywana poprzez powiązane przedsiębiorstwo w Szwajcarii, cena eksportowa została obliczona na podstawie cen odsprzedaży stosowanych przez to przedsiębiorstwo powiązane w odniesieniu do niezależnych klientów. Dostosowania dokonano w zakresie wszystkich kosztów poniesionych między zakupem a odsprzedażą, włącznie z frachtem, kosztami sprzedaży, ogólnymi i administracyjnymi oraz uzasadnioną marżą zysku. 1.4. Porównanie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.