Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 6

Strona 6 z 16

(38)

Jak wskazano w motywie 1, obowiązujące środki przyjęły formę MCI wynoszącej 115 EUR/tonę. O ile w początkowym okresie MCI wywarły wpływ na rosyjskie ceny eksportowe mocznika stosowane w wywozie do Wspólnoty, od 2003 r. ceny te były znacznie wyższe od MCI, jak wskazano w motywie 67, a podczas ODP rosyjskie ceny eksportowe były o 68 % wyższe od MCI. W związku z tym można stwierdzić, że obecnie obowiązujące środki nie wywarły żadnego wpływu na ceny lub na wielkość wywozu mocznika pochodzącego z Rosji. W konsekwencji można stwierdzić, iż w przypadku uchylenia środków mało prawdopodobne jest zaistnienie wpływu wywieranego na ceny lub wielkości wywozu mocznika pochodzącego z Rosji. Bez względu na powyższe ustalenia, w trakcie dochodzenia, jak wskazano poniżej, zbadano również ewentualne oddziaływanie i) istniejących i nowych wolnych mocy produkcyjnych w Rosji oraz ii) prawdopodobieństwo przekierowania do Wspólnoty sprzedaży z innych źródeł. 2.2. Wolne moce produkcyjne

(43)

(39)

Wartość normalną i ceny eksportowe porównywano na podstawie ceny ex-works. Aby zapewnić prawidłowe porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie dostosowań, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Zgodnie z powyższym wprowadzono dostosowania uwzględniające różnice w zakresie transportu, przeładunku, załadunku, kosztów dodatkowych, kosztów kredytu, prowizji i kosztów pakowania, tam gdzie ma to zastosowanie i zostało poparte potwierdzonymi dowodami. 1.5. Kontynuacja dumpingu

(44)

(45)

(40)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 i art. 2 ust. 12 rozporządzenia podstawowego ustalono margines dumpingu dla każdego producenta eksportującego na podstawie porównania między średnią ważoną wartością normalną a średnią ważoną ceną eksportową. W dochodzeniu wykazano, że dumping występował w ODP zazwyczaj na niższym poziomie niż miało to miejsce podczas poprzedniego dochodzenia dotyczącego przeglądu wygaśnięcia. Marginesy dumpingu, wyrażone jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są jednakże istotne i wynoszą od 6 do 23 %.

Wnioskodawca przedłożył dowody w swoim wniosku o przegląd na to, iż istnieje ogółem dziewięć projektów, które przyczynią się do powstania istotnych nowych mocy produkcyjnych w Rosji w latach 2005–2007 ze względu na reorganizację, modernizację i usunięcie wąskich gardeł. Zmiany te doprowadzą do wzrostu istniejących mocy o przynajmniej 10 %. 2.2.1. Producenci współpracujący

(46)

(41)

Zbadano prawdopodobny wpływ istniejących wolnych mocy produkcyjnych. Rosyjscy producenci objęci próbą zwiększyli swoje moce produkcyjne o około 5 %, podczas gdy wzrost ich produkcji wyniósł około 15 % w okresie badanym. W związku z powyższym ich nominalne wolne moce produkcyjne uległy znacznemu spadkowi do 170 000 ton, czyli około 6 % mocy produkcyjnych.

2002

2003

2004

2005

ODP

Moce cyjne Produkcja

produk-

2 567 648

2 567 648

2 567 648

2 640 100

2 686 591

2 179 525 388 123

2 213 096 354 552

2 364 564 203 084

2 537 327 102 773

2 516 367 170 224

Wolne moce produkcyjne

(47)

Pięć z dziewięciu projektów wskazanych we wniosku dotyczyło współpracujących producentów eksportujących. Dwa projekty zostały ukończone w okresie badanym, a zatem nie zapewniły żadnej dodatkowej

mocy produkcyjnej w porównaniu do stanu w ODP. W przypadku jednego wskazanego projektu stwierdzono tylko nieznaczny wzrost mocy.

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/9

(48)

W odniesieniu do dwóch największych projektów, które miały przyczynić się do znacznej części wzrostu mocy wskazanego w motywie 46, ustalono, że przedsiębiorstwo inwestuje nie tylko w moce produkcyjne związane z mocznikiem lecz także w urządzenia do przetwórstwa dotyczące takich produktów jak żywice mocznikowoformaldehydowe (UFR) oraz roztwory mocznika i azotanu amonu (UAN).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.