Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 7

Strona 7 z 16

Realizacja tych projektów nie jest na zaawansowanym etapie lub została już ukończona po ODP. W związku z tym należy przypuszczać, że większa część produkcji wynikająca ze wzrostu mocy spowodowanego tymi projektami nie zostanie sprzedana niezależnym klientom, lecz będzie przeznaczona na własny użytek jako surowce dla produktów przetworzonych. Dlatego też w kolejnym motywie nie uwzględniono tej części. Z powyższych ustaleń wynika, że trzy projekty doprowadzą do pojawienia się dodatkowych mocy produkcyjnych dostępnych w celu sprzedaży niezależnym klientom i szacowanych na około 150 000–200 000 ton. Wielkość ta odpowiada 10–15 % łącznego rosyjskiego wywozu do Wspólnoty podczas ODP lub potencjalnemu udziałowi w rynku wynoszącemu 1,5–2 % rynku wspólnotowego. 2.2.2. Producenci niewspółpracujący

rzonych, stwierdzono, że tylko około połowy tej ilości będzie dostępna do celów sprzedaży niezależnym klientom.

(53)

Ponieważ znaczenie rosyjskiego rynku krajowego jest niewielkie i raczej nie ulegnie to zmianie w przyszłości, każde zwiększenie produkcji będzie skierowane na wywóz. Mając na uwadze fakt, iż nominalne wykorzystanie mocy produkcyjnych rosyjskich producentów wynosi około 95 %, tylko niewielka część dodatkowych ilości jest dostępna do celów wywozu. Istniejące wolne moce produkcyjne i dodatkowa produkcja, która nie jest przeznaczona na użytek własny i ma pojawić się w bliskiej przyszłości, wynoszą 550 000–600 000 ton, tj. około 40 % łącznego rosyjskiego wywozu do Wspólnoty w ODP, reprezentując 6 % potencjalnego udziału w rynku wspólnotowym. Zgodnie z dostarczonymi przez wnioskodawcę prognozami doradców wyspecjalizowanych w nawozach ogólnoświatowy popyt na mocznik powinien zwiększyć się w tempie porównywalnym do wzrostu światowych mocy produkcyjnych. Dlatego też dodatkowe ilości dostępne do celów wywozu mogą zostać skierowane do regionów, w których istnieje dodatkowy popyt. Możliwe jest zatem, iż rosyjski wywóz do Wspólnoty znacznie zwiększy się, jednakże nastąpi to tylko w przypadku, gdy wystąpi równoważny wzrost popytu, tzn. dodatkowy wywóz nie powinien wywrzeć negatywnego wpływu na poziom cen w ramach rynku wspólnotowego. Nie można zatem stwierdzić, że rosyjskie moce produkcyjne będą miały wpływ na wielkość rosyjskiego wywozu po cenach dumpingowych do Wspólnoty. 2.3. Prawdopodobieństwo przekierowania sprzedaży z innych źródeł do Wspólnoty

(54)

(49)

(50)

Łączne moce produkcyjne wyrażone jako wartość procentowa mocy produkcyjnych w Rosji pokrywają się z wolnymi mocami produkcyjnymi ustalonymi dla producentów współpracujących, zgodnie z informacjami przedłożonymi przez wnioskodawcę. Dlatego też stwierdzono, że producenci niewspółpracujący także dysponują wolnymi mocami produkcyjnymi wynoszącymi 5 % mocy produkcyjnych, które oszacowano na około 140 000 ton w ODP. Cztery z dziewięciu projektów wskazanych we wniosku dotyczyło niewspółpracujących producentów eksportujących. Projekty te zostały zbadane na podstawie dostępnych faktów. Ustalono, że jeden projekt nie dotyczył produktu objętego postępowaniem, lecz metanolu. Inny projekt został ukończony w okresie badanym, a zatem nie przyczynił się do powstania dodatkowej mocy produkcyjnej w porównaniu do stanu w ODP. Kolejny projekt odnosił się do niewielkich inwestycji wynoszących mniej niż 1 milion EUR rocznie, a zatem uznano, że nie miał znaczącego wpływu na rosyjskie moce produkcyjne. W odniesieniu do pozostałych projektów, mogły one doprowadzić do wzrostu mocy o około 100 000 ton (odpowiadającego ok. 7 % rosyjskiego wywozu do Wspólnoty podczas ODP lub potencjalnemu udziałowi w rynku wynoszącemu 1 % rynku wspólnotowego). 2.2.3. Wnioski dotyczące wolnych mocy produkcyjnych

(55)

(51)

(56)

Podczas ODP ceny eksportowe stosowane przez objętych próbą producentów eksportujących w wywozie do Wspólnoty na podstawie ceny ex-works były około 1–5 % niższe od cen eksportowych stosowanych w wywozie do innych krajów trzecich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.