Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 8

Strona 8 z 16

Ceny krajowe były również wyższe od cen eksportowych stosowanych w wywozie do Wspólnoty, w szczególności w przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych w odległych miejscach, ze względu na znaczne różnice w kosztach transportu. Wnioskodawca twierdzi, że dokonano znacznych inwestycji w moce produkcyjne związane z mocznikiem, w szczególności w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Sytuacja ta doprowadzi rzekomo do ograniczenia możliwości rosyjskich eksporterów na innych rynkach oraz spowoduje zwiększenie wywozu rosyjskiego mocznika do Wspólnoty. Jednakże na podstawie prognoz, o których mowa w motywie 54, ustalono, że wspominane inwestycje nie wywrą istotnego wpływu na podaż i popyt w ujęciu globalnym, ponieważ przewiduje się, że globalny popyt będzie powiększać się wraz ze wzrostem globalnych mocy produkcyjnych. Nie można było zatem stwierdzić, że przekierowanie towarów do Wspólnoty będzie miało wpływ na wielkość rosyjskiego wywozu dumpingowego do Wspólnoty.

(57)

(52)

Podczas dochodzenia wykazano, że dodatkowe moce dostępne w średnim okresie będą wynosić około 500 000 ton. Jednakże zważywszy na to, że znacząca część tej dodatkowej ilości, uzyskanej w wyniku przeprowadzenia działań mających na celu reorganizację, modernizację i usuwanie wąskich gardeł, będzie przeznaczona na użytek własny jako surowiec dla produktów przetwo-

(58)

L 198/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

2.4. Wnioski dotyczące dumpingu

(59)

prawdopodobieństwa

kontynuacji

— Nitrogénművek Zrt. (Węgry), — SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (Niemcy), — Yara: konsolidacja Yara France SA (Francja), Yara Italia S.p.a. (Włochy), Yara Brunsbuttel GmbH (Niemcy) oraz Yara Sluiskil B.V. (Niderlandy) (1).

(63)

Na podstawie powyższej analizy, a w szczególności biorąc pod uwagę brak wpływu obowiązujących środków na ceny eksportowe stosowane w wywozie do Wspólnoty, stwierdza się, że w przypadku uchylenia środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu.

D. DEFINICJA PRZEMYSŁU WSPÓLNOTOWEGO

(60)

W obrębie Wspólnoty produkt podobny jest wytwarzany przez 16 producentów, których udział stanowi łączną produkcję wspólnotową w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Osiem z szesnastu przedsiębiorstw stało się częścią przemysłu wspólnotowego ze względu na rozszerzenie UE w 2004 r. Dziewięć przedsiębiorstw spośród 16 producentów wspólnotowych, współpracowało podczas dochodzenia i wszystkie one zostały wskazane we wniosku o przegląd. Trzech innych producentów zgłosiło się w terminie i przesłało informacje wymagane do celów kontroli wyrywkowej. Jednakże nie podjęli się oni dalszej współpracy. Żaden producent wspólnotowy nie sprzeciwił się wnioskowi o dokonanie przeglądu. Dziewięciu następujących producentów wyraziło zgodę na współpracę: — Achema AB (Litwa), — AMI Agrolinz (Austria), Melamine International GmbH

(61)

Ponieważ produkcja tych dziewięciu producentów stanowiła około 60 % łącznej produkcji wspólnotowej w ODP, uznano, że udział dziewięciu wyżej wymienionych producentów stanowi znaczną część łącznej produkcji wspólnotowej produktu podobnego. Dlatego też stwierdzono, iż wymienieni producenci stanowią przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego i będą oni zwani dalej „przemysłem wspólnotowym”. Siedmiu niewspółpracujących producentów wspólnotowych będzie zwanych dalej „pozostałymi producentami wspólnotowymi”. Jak wskazano w powyższym motywie, dokonano doboru próby składającej się z czterech przedsiębiorstw. Wszyscy objęci próbą producenci wspólnotowi współpracowali i odesłali odpowiedzi na kwestionariusze w wyznaczonym terminie. Ponadto pięciu pozostałych producentów wspólnotowych dostarczyło pewne ogólne dane w celu analizy szkody.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.