Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 9

Strona 9 z 16

E. SYTUACJA NA RYNKU WSPÓLNOTOWYM

(64)

(62)

1. Konsumpcja na rynku wspólnotowym

(65)

— Chemopetrol, a.s. (Republika Czeska), — Duslo, a.s. (Republika Słowacka), — Fertiberia SA (Hiszpania), — Grande Paroisse SA (Francja),

Rzeczywista konsumpcja mocznika we Wspólnocie została ustalona na podstawie informacji przedłożonych przez wnioskodawcę i danych Eurostatu dotyczących łącznego przywozu UE. Mając na uwadze rozszerzenie UE w 2004 r., w celu zachowania przejrzystości i spójności analizy, konsumpcja została ustalona na podstawie rynku UE-25 w okresie badanym. Z uwagi na to, że niniejsze dochodzenie zostało wszczęte przed kolejnym rozszerzeniem Wspólnoty o Bułgarię i Rumunię, analiza została ograniczona do sytuacji UE-25.

(66)

Pomiędzy 2002 r. i ODP konsumpcja we Wspólnocie zwiększyła się o 4 %.

2002 2003 2004 2005 ODP

Łączna konsumpcja w tonach Indeks (2002 = 100)

WE

8 651 033 100

8 945 707 103

8 954 402 104

8 873 804 103

8 978 696 104

(1) Należy zauważyć, że w porównaniu z dochodzeniem pierwotnym i poprzednim dochodzeniem dotyczącym przeglądu wygaśnięcia, nazwa przedsiębiorstwa „Hydro Agri” została zmieniona na „Yara”.

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/11

2. Wielkość, udział w rynku i ceny przywozu z Rosji

(67)

Zmiany wielkości, udziałów w rynku i średnich cen przywozu z Rosji kształtowały się tak, jak to przedstawiono poniżej. Wskazane ilości i trendy cenowe są oparte na danych Eurostatu.

2002

2003

2004

2005

ODP

Wielkość przywozu (tony) Indeks (2002 = 100) Udział w rynku Ceny przywozu (EUR/tona) Indeks (2002 = 100)

1 375 543 100 16 % 119 100

1 429 565 104 16 % 133 112

1 783 742 130 20 % 154 129

1 404 863 102 16 % 180 151

1 393 277 101 16 % 193 162

(68)

Wielkość przywozu z Rosji oraz jego udział w rynku utrzymywały się na tym samym poziomie przez cały okres badany, z wyjątkiem 2004 r., kiedy osiągnęły najwyższe wartości, które wiązały się z gromadzeniem zapasów w 10 państwach członkowskich przed rozszerzeniem w dniu 1 maja 2004 r. Ceny przywozu z Rosji wzrosły ze 119 do 193 EUR/tonę podczas badanego okresu. Zmiany te odzwierciedlają korzystne warunki rynkowe opisane w motywie 85.

(69)

Rosyjskie ceny importowe wskazują, że od początku okresu badanego (2002 r.) producenci rosyjscy dokonywali wywozu do Wspólnoty po cenach znacznie wyższych od minimalnej ceny importowej wynoszącej 115 EUR za tonę.

(70)

W celu obliczenia poziomu podcięcia cenowego podczas ODP porównano ceny ex-works stosowane przez przemysł wspólnotowy względem niepowiązanych klientów z cenami importowymi cif na granicy Wspólnoty stosowanymi przez współpracujących producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie, właściwie dostosowanymi w celu odzwierciedlenia ceny wraz z kosztami wyładunku. Porównanie to wykazało, że przywóz z Rosji nie zaniżał cen przemysłu wspólnotowego.

3. Przywóz z innych krajów trzecich

(71)

Wielkość przywozu z innych krajów trzecich podczas okresu badanego jest przedstawiona w poniższej tabeli. Wskazane ilości i trendy cenowe są oparte na danych Eurostatu.

2002

2003

2004

2005

ODP

Wielkość przywozu z Egiptu (tony) Udział w rynku Ceny przywozu z Egiptu (EUR/tona) Wielkość przywozu z Rumunii (tony) Udział w rynku

579 830 7% 149 260 298 3%

629 801 7% 163 398 607 4%

422 892 5% 178 235 417 3%

385 855 4% 220 309 195 3%

457 056 5% 224 239 335 3%

L 198/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

2002

2003

2004

2005

ODP

Ceny przywozu z Rumunii (EUR/tona) Wielkość przywozu z Chorwacji (tony) Udział w rynku Ceny przywozu z Chorwacji (EUR/tona) Wielkość przywozu z wszystkich innych krajów niewymienionych powyżej (tony) Udział w rynku Ceny przywozu z wszystkich innych krajów niewymienionych powyżej (EUR/tonę)

123 126 400 1% 125 663 940

142 179 325 2% 135 605 063

175 205 921 2% 145 536 345

197 187 765 2% 172 580 311

209 187 362 2% 177 492 659

8% 128

7% 172

6% 169

7% 206

5% 216

(72)

Należy zauważyć, że Egipt i Rumunia zmniejszyły wielkość wywozu od 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.