Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 17

dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 86). Decyzja Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Pomysły”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 243). Decyzja Rady 2006/973/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Ludzie”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 270). Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Możliwości”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 299). Decyzja Rady 2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 60). Decyzja Rady 2006/976/Euratom z dnia 19 grudnia.2006 r. programu szczegółowego wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 404). Decyzja Rady 2002/668/Euratom z dnia 3 czerwca 2002 r. dotycząca szóstego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) dla badań jądrowych i działań szkoleniowych, przyczyniającego się także do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (2002–2006) (Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 34), zmieniona decyzją 2004/444/Euratom (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 112). Decyzja nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotycząca szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1), zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/23 KOMISJA

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 05 (ciąg dalszy)

XX 01 05 03 (ciąg dalszy)

Decyzja Rady 2002/834/WE z dnia 30 września 2002 r. przyjmująca szczegółowy program w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: „Integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002–2006) (Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1). Decyzja Rady 2002/835/WE z dnia 30 września 2002 r. przyjmująca program szczegółowy badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: „Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002–2006) (Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 44). Decyzja Rady 2002/837/Euratom z dnia 30 września 2002 r. przyjmująca program szczegółowy (Euratom) badań i szkoleń w zakresie energii jądrowej (2002–2006) (Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 74).

L 203/24 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

TYTUŁ 02 PRZEDSIĘBIORSTWA

Cele ogólne Ten obszar działalności ma na celu uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy poprzez ukierunkowanie jej na przedsiębiorczość i innowacyjność oraz dalszą maksymalizację korzyści z rynku wewnętrznego.

Tytuł Rozdział 02 01 Treść Środki 2007 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI PRZEDSIĘBIORSTWA KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RYNEK WEWNĘTRZNY TOWARÓW I POLITYKI SEKTOROWE WSPÓŁPRACA — PRZESTRZEŃ KOSMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z POPRZEDNIM ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM Tytuł 02 — Ogółem

120 400 674

120 400 674

120 400 674

120 400 674

02 02

157 940 000 70 185 000 171 716 000

137 336 000 73 127 000 233 007 000 – 24 370 114

157 940 000 70 185 000 171 716 000

137 336 000 73 127 000 208 636 886

02 03 02 04 02 49

— 520 241 674

160 000 564 030 674 – 24 370 114

— 520 241 674

160 000 539 660 560

3.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.