Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 17

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/25 KOMISJA

TYTUŁ 02 PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 02 04 — WSPÓŁPRACA — PRZESTRZEŃ KOSMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 02 04 Środki 2007 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

WSPÓŁPRACA — PRZESTRZEŃ KOSMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i badanie przestrzeni kosmicznej Badanie przestrzeni kosmicznej Badania w zakresie bezpieczeństwa Artykuł 02 04 01 — Razem 1.1 1.1 86 768 000 84 948 000 171 716 000 57 261 101 56 059 899 113 321 000 – 12 310 215 – 12 059 899 – 24 370 114 86 768 000 84 948 000 171 716 000 44 950 886 44 000 000 88 950 886

02 04 01 02 04 01 01 02 04 01 02

02 04 02

Działania przygotowawcze do wzmocnienia europejskich badań nad bezpieczeństwem 1.1 Artykuł 02 04 02 — Razem

p.m. p.m.

6 000 000 6 000 000

p.m. p.m.

6 000 000 6 000 000

02 04 03

Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza EOG) na badania naukowe i rozwój technologii Artykuł 02 04 03 — Razem

1.1

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

02 04 04 02 04 04 01 02 04 04 02

Zakończenie poprzednich programów badawczych Zakończenie programów (sprzed 2003 r.) Zakończenie szóstego programu ramowego Wspólnoty (2003–2006) Artykuł 02 04 04 — Razem Rozdział 02 04 — Ogółem 1.1 — 10 988 000 — 10 988 000

1.1

— — 171 716 000

102 698 000 113 686 000 233 007 000 – 24 370 114

— — 171 716 000

102 698 000 113 686 000 208 636 886

L 203/26 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

ROZDZIAŁ 02 04 — WSPÓŁPRACA — PRZESTRZEŃ KOSMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO (ciąg dalszy)

02 04 01

Bezpieczeństwo i badanie przestrzeni kosmicznej

02 04 01 01

Badanie przestrzeni kosmicznej

Środki 2007 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

86 768 000

57 261 101

– 12 310 215

86 768 000

44 950 886

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Płatności Zobowiązania 2006 2007 2008 2009 Lata kolejne i inne

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2006 Środki na zobowiązania udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2005 Środki 2006 Środki 2007 Ogółem 86 768 000 86 768 000 44 950 886 44 950 886 5 412 000 5 412 000 17 354 000 17 354 000 19 051 114 19 051 114

Uwagi Działania prowadzone w tej dziedzinie mają następujące cele: — wspieranie europejskiego programu kosmicznego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań takich jak GMES (Global Monitoring for Environment and Security), z korzyścią dla obywateli oraz dla konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego. Przyczyni się to do opracowania europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej, stanowiącej uzupełnienie działań państw członkowskich i innych kluczowych podmiotów, w tym Europejskiej Agencji Kosmicznej. Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego. Podstawa prawna Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.