Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 17

TYTUŁ 08 BADANIA NAUKOWE

Cele ogólne W ramach tego obszaru polityki Komisja projektuje, rozwija i kontynuuje inicjatywy zmierzające do stworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Europejskie badania naukowe przyczyniają się do osiągania celów innych polityk wspólnotowych, co z kolei wspiera włączanie potrzeb badań naukowych do tych polityk. W ramach tego obszaru polityki planowane i realizowane są działania Wspólnoty potrzebne do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w szczególności ramowe programy badań naukowych i rozwoju technologii. Dziedzina ta przyczynia się do wdrażania strategii lizbońskiej w zakresie zatrudnienia, konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, reform gospodarczych i spójności społecznej w Unii Europejskiej, zwłaszcza w połączeniu z utworzeniem obszaru edukacji, szkoleń, badań i innowacji.

Tytuł Rozdział 08 01 Treść Środki 2007 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI BADANIA NAUKOWE WSPÓŁPRACA — ZDROWIE WSPÓŁPRACA — ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO I BIOTECHNOLOGIA WSPÓŁPRACA — NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE WSPÓŁPRACA — ENERGIA WSPÓŁPRACA — ŚRODOWISKO (W TYM ZMIANY KLIMATYCZNE) WSPÓŁPRACA — TRANSPORT (W TYM AERONAUTYKA) WSPÓŁPRACA — NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I HUMANISTYCZNE WSPÓŁPRACA — MECHANIZM FINANSOWANIA OPARTY NA PODZIALE RYZYKA (EBI) POMYSŁY LUDZIE MOŻLIWOŚCI — INFRASTRUKTURA NAUKOWO-BADAWCZA BADANIA NA RZECZ MŚP MOŻLIWOŚCI — REGIONY WIEDZY

237 872 302 688 163 000

237 872 302 65 000 000

237 872 302 688 163 000

237 872 302 65 000 000

08 02 08 03

204 559 000

11 610 000

204 559 000

11 610 000

08 04

390 363 000 121 023 000 214 179 000 339 999 000

10 000 000 30 000 000 10 000 000 20 000 000

390 363 000 121 023 000 214 179 000 339 999 000

10 000 000 30 000 000 10 000 000 20 000 000

08 05 08 06

08 07

08 08

68 617 000

3 000 000

68 617 000

3 000 000

08 09

p.m. 260 843 000 430 179 000 136 197 000 120 566 000 9 947 000

p.m. 2 000 000 6 000 000 30 000 000 25 000 000 4 397 000

p.m. 260 843 000 430 179 000 136 197 000 120 566 000 9 947 000

p.m. 2 000 000 6 000 000 30 000 000 25 000 000 4 397 000

08 10 08 11 08 12

08 13 08 14

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/29 KOMISJA

Tytuł Rozdział 08 15

Treść

Środki 2007 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 2 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

MOŻLIWOŚCI — POTENCJAŁ NAUKOWO-BADAWCZY MOŻLIWOŚCI — NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE MOŻLIWOŚCI — DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ MOŻLIWOŚCI — MECHANIZM FINANSOWANIA OPARTY NA PODZIALE RYZYKA (EBI) EURATOM — ENERGIA TERMOJĄDROWA EURATOM — ROZSZCZEPIENIE JĄDROWE I OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ZAKOŃCZENIE WCZEŚNIEJSZYCH PROGRAMÓW RAMOWYCH I INNYCH DZIAŁAŃ PROGRAM NAUKOWOBADAWCZY FUNDUSZU BADAŃ W DZIEDZINIE WĘGLA I STALI MOŻLIWOŚCI — WSPARCIE NA SPÓJNE KSZTAŁTOWANIE DZIAŁAŃ POLITYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ Tytuł 08 — Ogółem

24 837 000 37 358 000

p.m. 5 200 000 – 7 600 000 – 2 700 000

24 837 000 29 758 000

p.m. 2 500 000

08 16

08 17

17 075 000

5 100 000

17 075 000

5 100 000

08 18

p.m. 213 881 000

p.m. 68 000 000

p.m. 213 881 000

p.m. 68 000 000

08 19

08 20

49 000 000

10 000 000

49 000 000

10 000 000

08 21

p.m.

2 150 074 000

p.m.

2 150 074 000

08 22

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 23

7 600 000 3 564 658 302 2 693 253 302 0

2 700 000 0

7 600 000 3 564 658 302

2 700 000 2 693 253 302

Uwagi Uwagi te dotyczą wszystkich pozycji budżetowych w tym tytule (z wyjątkiem rozdziału 08 22).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.