Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 17

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego. Każdy dochód z wkładów podmiotów zewnętrznych na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego. Środki dodatkowe udostępniane będą zgodnie z artykułem 08 21 04. Aby osiągnąć cel 15 % uczestnictwa MŚP w projektach finansowanych z tych środków, jak to ustanawia rozporządzenie, potrzebne są bardziej ukierunkowane działania. Projekty zakwalifikowane w ramach Szczególnych Programów dla MŚP powinny być uprawnione do korzystania z funduszy w ramach programu o tym samym zakresie tematycznym, jeśli spełniają one konieczne (tematyczne) wymagania.

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/31 KOMISJA

TYTUŁ 08 BADANIA NAUKOWE

ROZDZIAŁ 08 16 — MOŻLIWOŚCI — NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 08 16 08 16 01 Środki 2007 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

MOŻLIWOŚCI — NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE Możliwości — Nauka w społeczeństwie Artykuł 08 16 01 — Razem Rozdział 08 16 — Ogółem 1.1 37 358 000 37 358 000 37 358 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 – 7 600 000 – 7 600 000 – 7 600 000 – 2 700 000 – 2 700 000 – 2 700 000 29 758 000 29 758 000 29 758 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

08 16 01

Możliwości — Nauka w społeczeństwie

Środki 2007 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

37 358 000

5 200 000

– 7 600 000

– 2 700 000

29 758 000

2 500 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Płatności Zobowiązania 2006 2007 2008 2009 Lata kolejne i inne

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2006 Środki na zobowiązania udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2005 Środki 2006 Środki 2007 Ogółem 37 358 000 37 358 000 5 200 000 5 200 000 10 600 000 10 600 000 10 170 000 10 170 000 11 388 000 11 388 000

Uwagi

Nowy artykuł

W celu stworzenia efektywnego i demokratycznego europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy należy pobudzać harmonijną integrację przedsięwzięć naukowych i technologicznych oraz polityk w dziedzinie badań wynikających z europejskiej struktury społecznej.

Działania realizowane w ramach niniejszego punktu będą również wspierały koordynację krajowych polityk badawczych oraz monitorowanie i analizę związanej z badaniami polityk i strategii przemysłowych.

L 203/32 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

ROZDZIAŁ 08 16 — MOŻLIWOŚCI — NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE (ciąg dalszy)

08 16 01 (ciąg dalszy)

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego. Podstawa prawna Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.