Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 17

U. L 412 z 30.12.2006, str. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, str. 1). Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Możliwości, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 281).

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/33 KOMISJA

ROZDZIAŁ 08 23 — MOŻLIWOŚCI — WSPARCIE NA SPÓJNE KSZTAŁTOWANIE DZIAŁAŃ POLITYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 08 23 Środki 2007 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

MOŻLIWOŚCI — WSPARCIE NA SPÓJNE KSZTAŁTOWANIE DZIAŁAŃ POLITYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ Możliwości — Wsparcie na spójne kształtowanie działań politycznych w zakresie badań Artykuł 08 23 01 — Razem Rozdział 08 23 — Ogółem

08 23 01

7 600 000 7 600 000 7 600 000

2 700 000 2 700 000 2 700 000

7 600 000 7 600 000 7 600 000

2 700 000 2 700 000 2 700 000

08 23 01

Możliwości — Wsparcie na spójne kształtowanie działań politycznych w zakresie badań

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Nowa kwota Płatności

7 600 000

2 700 000

7 600 000

2 700 000

Uwagi Nowy artykuł Zwiększenie inwestycji w badania i rozwój do poziomu 3 % PKB i poprawa ich efektywności stanowią priorytet strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dlatego opracowanie spójnych strategii politycznych ukierunkowanych na pobudzenie inwestycji publicznych i prywatnych w zakresie badań naukowych jest bardzo ważną kwestia dla władz publicznych. Działania w ramach tej pozycji mają wspierać rozwój efektywnych i spójnych strategii politycznych w zakresie badań naukowych na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym poprzez zapewnienie informacji w standardowym formacie, wskaźników i analiz oraz poprzez działania mające służyć koordynacji polityki w zakresie badań, w szczególności poprzez zastosowanie otwartej metody koordynacji w ramach polityki w zakresie badań. Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego. Podstawa prawna Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, str. 1). Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Możliwości, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 281).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.