Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 17

L 203/34 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

TYTUŁ 13 POLITYKA REGIONALNA

Cele ogólne Celem tej polityki jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej przez zmniejszanie rozbieżności w poziomie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej.

Tytuł Rozdział 13 01 Treść Środki 2007 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI POLITYKA REGIONALNA

83 281 692

83 281 692

83 281 692

83 281 692

13 03

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE INTERWENCJE W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ 27 198 620 860 21 486 901 769 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI INTERWENCJE PRZEDAKCESYJNE ZWIĄZANE Z POLITYKĄ STRUKTURALNĄ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI 7 121 426 147 4 943 079 985

27 198 620 860 21 486 901 769 7 121 426 147 4 943 079 985

13 04 13 05

219 950 000 p.m.

635 450 000 p.m. 24 370 114 24 370 114 24 370 114 24 370 114

219 950 000 24 370 114

635 450 000 24 370 114

13 06

Tytuł 13 — Ogółem 34 623 278 699 27 148 713 446

34 647 648 813 27 173 083 560

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/35 KOMISJA

TYTUŁ 13 POLITYKA REGIONALNA

ROZDZIAŁ 13 06 — FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 13 06 13 06 01 Środki 2007 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI Fundusz Solidarności Unii Europejskiej — Państwa członkowskie Artykuł 13 06 01 — Razem

3.2

p.m. p.m.

p.m. p.m.

24 370 114 24 370 114

24 370 114 24 370 114

24 370 114 24 370 114

24 370 114 24 370 114

13 06 02

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej — Kraje prowadzące negocjacje w sprawie przystąpienia Artykuł 13 06 02 — Razem Rozdział 13 06 — Ogółem

4

p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. 24 370 114 24 370 114

p.m. p.m. 24 370 114

p.m. p.m. 24 370 114

13 06 01

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej — Państwa członkowskie

Środki 2007 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

p.m.

p.m.

24 370 114

24 370 114

24 370 114

24 370 114

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Płatności Zobowiązania 2006 2007 2008 2009 Lata kolejne i inne

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przed 2006 Środki na zobowiązania udostępnione ponownie i/lub przeniesione z 2005 Środki 2006 Środki 2007 Ogółem 92 880 830

14 798 589 24 370 114 132 049 533 24 370 114 24 370 114

Uwagi

W ramach tego artykułu wprowadzone są środki wynikające z uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na wypadek klęsk żywiołowych lub katastrof technologicznych w państwach członkowskich.

L 203/36 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

ROZDZIAŁ 13 06 — FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI (ciąg dalszy)

13 06 01 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 3). Rozporządzenie (WE) nr … Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L … z …, str.) Odnośne akty prawne Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniające porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej (Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1). Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, przedłożony przez Komisję dnia 6 kwietnia 2005 r. [COM(2005) 108 wersja ostateczna]. Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.