Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 17

L 203/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

Obliczenie jednolitej stawki referencyjnej zasobów własnych opartych na VAT (art. 2 ust. 4 decyzji 2000/597/WE, Euratom):

Jednolita stawka (%) = maksymalna stawka referencyjna – stawka zamrożona

A. Maksymalna stawka poboru w 2007 r. wynosi 0,50 %.

B. Ustalenie stawki zamrożonej wynikającej z korekty nierównowagi budżetowej przyznanej Zjednoczonemu Królestwu (art. 2 ust. 4 lit. b) decyzji 2000/597/WE, Euratom):

(1) Obliczenie teoretycznego udziału krajów o ograniczonym obciążeniu finansowym: Zgodnie z art. 5 ust. 1 decyzji 2000/597/WE, Euratom wkład finansowy Niemiec (D), Niderlandów (NL), Austrii (A) i Szwecji (S) jest ograniczony do jednej czwartej ich normalnego wkładu. Wzór dla kraju o ograniczonym obciążeniu finansowym, np. dla Niemiec: Teoretyczna składka VAT Niemiec = [ograniczona podstawa VAT Niemiec / (ograniczona podstawa VAT UE – ograniczona podstawa VAT Zjednoczonego Królestwa)] × 1/4 × korekta dla Zjednoczonego Królestwa Przykład: Niemcy: Teoretyczna składka VAT Niemiec = 9 919 942 000 / (53 473 109 000 – 9 693 423 000) × 1/4 × 5 251 202 631 = 297 464 591

(2) Obliczanie stawki zamrożonej Stawka zamrożona = [korekta dla Zjednoczonego Królestwa – teoretyczne składki VAT (D + NL + A + S)] / [ograniczona baza VAT UE – ograniczone bazy VAT (UK+ D + NL + A + S)] Stawka zamrożona = 5 251 202 631 – (297 464 591 + 76 765 475 + 34 259 575 + 39 897 761)] / [53 473 109 000 – (9 693 423 000 + 9 919 942 000 + 2 559 999 000 + 1 142 499 000 + 1 330 523 000)] Stawka zamrożona = 0,166609823430018 %

Stawka jednolita 0,5 % – 0,166609823430018 % = 0,333390176569982 %

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/9

TABELA 2 Podział zasobów własnych z tytułu VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 1 3)

Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) (3)

Państwo członkowskie

1 % ograniczonej podstawy VAT (1)

Maksymalna stawka referencyjna VAT (w %) (2)

Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej (4) = (1) × (3)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

1 377 090 000 125 367 000 550 803 000 891 726 000 9 919 942 000 62 363 000 1 016 290 000 5 039 285 000 8 907 804 000 781 695 000 5 792 627 000 73 980 000 76 233 000 101 663 000 130 061 000 385 117 000 24 071 500 2 559 999 000 1 142 499 000 1 273 783 000 772 207 500 384 105 000 152 454 000 170 762 000 737 236 000 1 330 523 000 9 693 423 000 53 473 109 000

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177 0,333390177

459 108 278 41 796 126 183 632 309 297 292 689 3 307 211 215 20 791 212 338 821 103 1 680 048 116 2 969 774 348 260 609 434 1 931 204 938 24 664 205 25 415 333 33 893 446 43 361 060 128 394 225 8 025 202 853 478 519 380 897 943 424 666 739 257 446 395 128 056 834 50 826 666 56 930 373 245 787 240 443 583 298 3 231 692 006 17 827 409 252

L 203/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

TABELA 3 Określenie jednolitej stawki i podział zasobów własnych w oparciu o dochód narodowy brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 1 4)

Jednolita stawka zasobów własnych z „podstawy dodatkowej” (2) Zasoby własne z „podstawy dodatkowej” wg stawki jednolitej (3) = (1) × (2)

Państwo członkowskie

1 % dochodu narodowego brutto (1)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

3 254 093 000 250 734 000 1 101 606 000 2 259 663 000 23 148 221 000 124 726 000 2 032 580 000 10 078 570 000 18 438 795 000 1 563 390 000 14 678 365 000 147 960 000 166 638 000 244 476 000 260 122 000 878 113 000 48 143 000 5 346 690 000 2 624 363 000 2 639 229 000 1 544 415 000 1 028 555 000 304 908 000 454 120 000 1 688 352 000 3 120 578 000 19 514 935 000 116 942 340 000 0,6768535 ( )

1

2 202 544 339 169 710 193 745 625 911 1 529 460 881 15 667 955 129 84 421 234 1 375 758 951 6 821 715 697 12 480 363 512 1 058 186 043 9 935 103 187 100 147 249 112 789 519 165 474 444 176 064 494 594 353 885 32 585 760 3 618 926 008 1 776 309 364 1 786 371 469 1 045 342 747 696 181 084 206 378 057 307 372 726 1 142 767 014 2 112 174 240 13 208 752 671 79 152 835 808

(1) Obliczenie stawki: (79 152 835 808) / (116 942 340 000) = 0,676853531475426 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.