Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 17

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/15

SEKCJA III KOMISJA

L 203/16 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

WYDATKI

Tytuł 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Treść Środki 2007 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 2 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA KONKURENCJA ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ENERGIA I TRANSPORT ŚRODOWISKO BADANIA NAUKOWE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA RYNEK WEWNĘTRZNY POLITYKA REGIONALNA PODATKI I UNIA CELNA EDUKACJA I KULTURA KOMUNIKACJA OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI STOSUNKI ZEWNĘTRZNE HANDEL ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP ROZSZERZENIE POMOC HUMANITARNA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE ADMINISTRACJA BUDŻET KONTROLA STATYSTYKA EMERYTURY SŁUŻBY JĘZYKOWE REZERWY

469 708 312 520 241 674 71 717 018 11 433 869 299 52 440 612 622 980 952 518 352 106 231 3 564 658 302 1 433 549 466 348 472 000 891 221 601 56 267 176 34 623 278 699 109 879 730 1 221 270 895 201 031 110 532 384 275

484 538 812 564 030 674 72 317 018 11 623 892 019 52 415 384 068 1 184 430 518 327 936 231 2 693 253 302 1 174 019 466 358 603 000 1 159 371 478 57 767 176 27 148 713 446 113 934 808 1 156 966 336 192 303 110 275 456 486 24 370 114 24 370 114 0 0 – 24 370 114

469 708 312 520 241 674 71 717 018 11 433 869 299 52 440 612 622 980 952 518 352 106 231 3 564 658 302 1 433 549 466 348 472 000 891 221 601 56 267 176 34 647 648 813 109 879 730 1 221 270 895 201 031 110 532 384 275

484 538 812 539 660 560 72 317 018 11 623 892 019 52 415 384 068 1 184 430 518 327 936 231 2 693 253 302 1 174 019 466 358 603 000 1 159 371 478 57 767 176 27 173 083 560 113 934 808 1 156 966 336 192 303 110 275 456 486

612 218 065 3 425 688 752 71 484 245 1 216 498 330 1 051 549 473 749 652 036 57 792 000

478 093 065 2 955 185 510 68 384 245 1 148 711 330 1 804 649 473 749 652 036 62 157 000

612 218 065 3 425 688 752 71 484 245 1 216 498 330 1 051 549 473 749 652 036 57 792 000

478 093 065 2 955 185 510 68 384 245 1 148 711 330 1 804 649 473 749 652 036 62 157 000

19 20 21 22 23 24 25

168 763 269 920 314 057 518 734 702 9 188 452 121 323 762 997 490 000 358 990 525 4 442 999 763

168 663 269 920 314 057 518 734 702 9 188 452 118 723 762 997 490 000 358 990 525 1 558 173 373 24 370 114

168 763 269 920 314 057 518 734 702 9 188 452 121 323 762 997 490 000 358 990 525 4 442 999 763 0 123 998 278 473

168 663 269 920 314 057 518 734 702 9 188 452 118 723 762 997 490 000 358 990 525 1 558 173 373 112 920 028 747

26 27 28 29 30 31 40

Wydatki D — Ogółem 123 973 908 359 112 920 028 747

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/17 KOMISJA

TYTUŁ XX WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

Klasyfikacja według rodzaju

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Podpozycja XX 01

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarach polityki Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji Wynagrodzenia i świadczenia Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem stosunku pracy Korekty wynagrodzeń Pozycja XX 01 01 01 — Razem 5 5 5 1 576 030 000 23 101 000 16 513 000 1 615 644 000 1 576 030 000 23 101 000 16 513 000 1 615 644 000

XX 01 01

XX 01 01 01

XX 01 01 01 01 XX 01 01 01 02

XX 01 01 01 03

XX 01 01 02

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w przedstawicielstwach Komisji Wynagrodzenia i świadczenia Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem stosunku pracy Środki na pokrycie korekt wynagrodzeń Pozycja XX 01 01 02 — Razem Artykuł XX 01 01 — Razem 5 5 5 141 930 000 14 829 000 1 493 000 158 252 000 1 773 896 000 141 930 000 14 829 000 1 493 000 158 252 000 1 773 896 000

XX 01 01 02 01 XX 01 01 02 02

XX 01 01 02 03

XX 01 02

Wydatki związane z personelem zewnętrznym i inne wydatki na zarządzanie Personel zewnętrzny pracujący w instytucji Personel pomocniczy i kontraktowy Personel agencyjny oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania Krajowi i międzynarodowi urzędnicy służby cywilnej oraz personel z sektora prywatnego czasowo przypisany instytucji Pozycja XX 01 02 01 — Razem 5 5 60 630 000 25 200 000 60 630 000 25 200 000

XX 01 02 01 XX 01 02 01 01 XX 01 02 01 02

XX 01 02 01 03

5

37 400 000 123 230 000

37 400 000 123 230 000

XX 01 02 02 XX 01 02 02 01

Personel zewnętrzny w przedstawicielstwach Komisji Wynagrodzenia innego personelu 5 47 233 199 (1) 47 233 199 (1)

(1) Środki w wysokości 2 318 801 EUR ujęto w art 40 01 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.