Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 17

L 203/18 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Podpozycja XX 01 02 02 02

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Szkolenie młodych ekspertów i oddelegowanych ekspertów krajowych Wydatki na inny personel i płatności za inne usługi Pozycja XX 01 02 02 — Razem

5 5

4 670 703 (1) 2 452 596 (2) 54 356 498

4 670 703 (1) 2 452 596 (2) 54 356 498

XX 01 02 02 03

XX 01 02 11 XX 01 02 11 01 XX 01 02 11 02 XX 01 02 11 03 XX 01 02 11 04 XX 01 02 11 05

Inne wydatki na zarządzanie instytucją Wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne Koszty konferencji i spotkań Posiedzenia komitetów Analizy i konsultacje Opracowywanie systemów zarządzania i informacyjnych Szkolenia specjalistyczne i z zakresu zarządzania Pozycja XX 01 02 11 — Razem 5 5 5 5 5 5 61 600 000 34 500 000 26 700 000 (3) 15 000 000 25 500 000 15 500 000 178 800 000 61 600 000 34 500 000 26 700 000 (3) 15 000 000 25 500 000 15 500 000 178 800 000

XX 01 02 11 06

XX 01 02 12

Inne wydatki na zarządzanie przedstawicielstwami Komisji Wydatki na podróże służbowe, konferencje i cele reprezentacyjne Szkolenia specjalistyczne dla urzędników Pozycja XX 01 02 12 — Razem Artykuł XX 01 02 — Razem 5 5 14 501 000 1 000 000 15 501 000 371 887 498 14 501 000 1 000 000 15 501 000 371 887 498

XX 01 02 12 01

XX 01 02 12 02

XX 01 03

Wydatki na wyposażenie, usługi i budynki przedstawicielstw Komisji Wydatki związane z wyposażeniem i usługami na rzecz Komisji Wyposażenie i meble Wydatki na usługi i inne koszty operacyjne Pozycja XX 01 03 01 — Razem 5 5 79 457 000 42 299 000 121 756 000 79 457 000 42 299 000 121 756 000

XX 01 03 01

XX 01 03 01 03 XX 01 03 01 04

XX 01 03 02

Wydatki przedstawicielstw Komisji na budynki i koszty pochodne Nabywanie, wynajem i koszty pochodne 5 90 499 726 (4) 90 499 726 (4)

XX 01 03 02 01

(1 ) (2) (3) (4)

Środki w wysokości 229 297 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 120 404 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 2 900 000 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 4 459 274 EUR ujęto w art 40 01 40.

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/19 KOMISJA

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Podpozycja XX 01 03 02 02

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Sprzęt, meble, materiały i usługi Pozycja XX 01 03 02 — Razem Artykuł XX 01 03 — Razem

5

35 367 314 (1) 125 867 040 247 623 040

35 367 314 (1) 125 867 040 247 623 040

XX 01 05

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dziedzinie pośrednich badań naukowych Wynagrodzenia i świadczenia dla członków personelu czynnie zatrudnionego w dziedzinie pośrednich badań naukowych Pozycja XX 01 05 01 — Razem

XX 01 05 01

1.1

177 853 000 177 853 000

177 853 000 177 853 000 61 869 000 61 869 000 79 567 000 79 567 000 319 289 000 2 712 695 538

XX 01 05 02

Personel zewnętrzny w dziedzinie pośrednich badań naukowych Pozycja XX 01 05 02 — Razem

1.1

61 869 000 61 869 000

XX 01 05 03

Inne wydatki na zarządzanie w ramach pośrednich badań naukowych Pozycja XX 01 05 03 — Razem Artykuł XX 01 05 — Razem Rozdział XX 01 — Ogółem

1.1

79 567 000 79 567 000 319 289 000 2 712 695 538

(1) Środki w wysokości 1 742 686 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 203/20 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 05 XX 01 05 01

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dziedzinie pośrednich badań naukowych Wynagrodzenia i świadczenia dla członków personelu czynnie zatrudnionego w dziedzinie pośrednich badań naukowych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

177 853 000

177 853 000

Uwagi Poniższe uwagi odnoszą się do wszystkich obszarów działalności (Przedsiębiorstwa, Energia i transport, Badania, Społeczeństwo informacyjne i media oraz Rybołówstwo) objętych działaniami pośrednimi w ramach siódmego ramowego programu w zakresie badań. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z personelem objętym regulaminem pracowniczym, zajmującym stanowiska w zatwierdzonym planie zakładowym i zaangażowanym w działania pośrednie w ramach programów nuklearnych i innych niż nuklearne. Podział środków na wydatki na personel jest następujący:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.