Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 40

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (  Dz.U. L 268 z 18.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 432)

Data ogłoszenia:2007-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 40

L 211/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2007

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 268 z dnia 18 października 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 432) 1) Strona 435, motyw 29: zamiast: „Wykrywalność oraz etykietowanie GMO na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, w tym możliwość ustanowienia progów, zapewnia dyrektywa 2001/18/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1830/2003.”, „Możliwość śledzenia oraz etykietowanie GMO na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, w tym możliwość ustanowienia progów, zapewnia dyrektywa 2001/18/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1830/2003.”.

powinno być:

2) Strona 437, art. 2 pkt 1: zamiast: powinno być: „stosuje się definicje »żywność«, »pasza«, »konsument końcowy«, »przedsiębiorstwo żywnościowe« i »przedsiębiorstwo paszowe« podane w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002;”, „stosuje się definicje »żywność«, »pasza«, »konsument końcowy«, »przedsiębiorstwo spożywcze« i »przedsiębiorstwo paszowe«, podane w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002;”.

3) Strona 437, art. 2 pkt 2: zamiast: powinno być: „definicję »wykrywalności«, ustanowioną w rozporządzenia (WE) nr 1830/2003;”, „definicję »możliwości śledzenia«, ustanowioną w rozporządzenia (WE) nr 1830/2003;”.

4) Strona 437, art. 2 pkt 3: zamiast: „»podmiot gospodarczy« oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za zapewnienie, że przedsiębiorstwo żywnościowe lub paszowe spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia pod jej kontrolą;”, „»podmiot gospodarczy« oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za zapewnienie, że przedsiębiorstwo spożywcze lub paszowe spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia pod jej kontrolą;”.

powinno być:

5) Strona 443, art. 16 ust. 1: zamiast: powinno być: „1. „1. Pasza określona w art. 3 ust. 1 nie może:”, Pasza określona w art. 15 ust. 1 nie może:”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 30 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 189)

 • Dz. U. L211 - 8 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 958/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8)

 • Dz. U. L211 - 3 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L211 - 1 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.